Hydroscand öppnar Production Centre i Umeå

2017-02-24

Hydroscand har sedan tidigare två Production Centres för slang- och rörmontage i Sverige, förlagda i Örebro och Hudiksvall. Nu har ett tredje etablerats i Umeå, och verksamheten där är redan igång.

Produktionsenheten i Umeå kommer, i samarbete med Hydroscands Production Center i Odry, Tjeckien, att slutmontera och kitta slangar.

Uppstarten har löpt på helt planenligt och den första slangleveransen lämnade produktionscentret i Umeå på måndagen den 13 februari – två veckor före tidsplan.

I samma lokaler som Hydroscands nya Production Centre kommer det under våren 2017 även att öppna en ny slangservicebutik. Det blir även Hydroscands andra butik i Umeå, som kommer att komplettera den redan befintliga.

Plus link Hydroscand Production Centre