Hydroscand Special Hoses erhåller certifiering för CE-märkning

2016-06-30

Hydroscand Special Hoses i Motala har certifierats av DNV GL och är nu godkända att CE-märka enligt PED.

Hydroscand Special Hoses har av DNV GL certifierats gentemot PED 97/23/EC med fullständig kvalitetssäkring enligt Modul H. Det innebär att de själva får utföra CE-märkning på metallslang, metallkompensatorer, P.T.F.E.-slang och kompositslang.

PED står för Pressure Equipment Directive, ett EU-direktiv för tryckbärande anordningar som exempelvis rör- och slangledningar.

Hydroscand Special Hoses är specialiserade på att montera kopplingar och komponenter på specialslangar som Spir Star-slang, metallslang och kompositslang samt tillverkning av metallkompensatorer.

För att uppfylla kraven på CE-certifiering har hela tillverkningsprocessen inom Hydroscand Special Hoses kvalitetsäkrats. Bland annat har det ställts krav på full spårbarhet på allt material som används i slangtillverkningen och att tillverkningsprocessen kontrollerats löpande.

– För Hydroscand innebär certifieringen ökade affärsmöjligheter inom bland annat energisektorn samt process- industrin, som även kräver hög service och snabba leveranser vilket vi står för, säger Johan Thyni, platschef på Hydroscand Special Hoses i Motala.