Hydroscand deltar i Swedish Workplace HIV/AIDS Programme i Sydafrika

2018-07-09

Under april anordnade Hydroscand i Sydafrika, tillsammans med SWHAP (Swedish Workplace HIV/AIDS Programme) en hälsodag, där alla anställda fick möjligheten att göra en hälsoscreening. Testen och screeningen som erbjuds var HIV-test, midjemått, kroppsmassindex, blodsockernivå och blodtryck.

Hydroscands VD i Sydafrika, JJ Fourie, föregick med gott exempel genom att vara den första som deltog i hälsoscreeningen. Detta var den andra hälsodagen som Hydroscand i Sydafrika har anordnat och resultatet blev att över 90 % av personalen deltog i HIV- och hälsotesterna.

Under dagen användes så kallad industriteater för att öka medvetenheten om vikten av god hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

"SWHAP-programmet är uteslutande för svenskägda företag och ingår i Hydroscand Sydafrikas hälsoprogram, det är ett sätt för oss att visa vår personal att vi bryr oss om dem och deras familjer", säger JJ.

Swedish Workplace HIV/AIDS Programme (SWHAP) är ett gemensamt initiativ från Näringslivets Internationella Råd (NIR) och IF Metall. Det är en långsiktig strategi för att bidra till inrättandet och/eller stödet av HIV- och hälsoprogram på över 370 arbetsplatser i Afrika, söder om Sahara.

Programmet är samfinansierat av Sida och de företag som deltar i programmet.

Läs mer om SWHAP och Hydroscands hälsodag här.