Production Centre - slang- och rörmontage

Ett unikt koncept för att producera och leverera stora volymer av slangmontage.

Hydroscand Production Centre är ett unikt koncept för att producera och leverera stora volymer av slang- och rörmontage.

Produktionsprocessen bygger på Lean Production med kvalitet och effektivitet som hörnstenar.

Kostnadseffektivt

Konceptet är moduluppbyggt vilket gör att etablering, anpassning och utbildning av personal går väldigt fort.

Närhet till kunden

Produktionen sätts upp nära kunden, vilket höjer servicegraden och ger logistiska fördelar.

Rörbockning

Dimensionsområde ø6-100 mm med efterföjande kragning alternativt lödning.

Flexibla EDI-lösningar