Interlockkopplingar används till multispiralslangar och rekommenderas till hydraulsystem med mycket höga pulserande tryck och höga krav på säkerhet.

Kopplingen fungerar så att man skalar slangen både in- och utvändigt för att uppnå två zoner; en låsande och en tätande. Låsningen uppkommer i den främre delen av kopplingsförbandet, där nippel och hylsa pressas samman med slangens armeringslager. Den bakre delen av kopplingsförbandet är den tätade delen, där tätning uppkommer mellan nippeln och innertuben.

Säkerhet

Monteringen bör ske hos Hydroscand eller hos en auktoriserad återförsäljare.

Teknisk produktinformation.

Teknisk information.pdf

kemtabell sv.pdf

Kaptitlet Interlock i produktboken samt monteringsansvisningar för interlock-kopplingar.

Monteringsanvisning Interlock.pdf