Skalverktyg utvändig kort/lång arm - EST

Maskiner

9022-xx

Produktgrupp

900

Typ

Maskintillbehör

Beskrivning

Sortimentet består av både in- och utvändiga skalverktyg. Det utvändiga verktyget, som kan förses med två skärstål, används på flätad och spirallindad slang, medan det invändiga verktyget i första hand används på spirallindad högtrycksslang. Vi har även ett skalverktyg för OneSkive 5-50 som tar hand om både in- och utvändig skalning samtidigt.

Artikelnummer Produkttyp
90220000 Hållare till skalverktyg + 1 kort arm
90220001 Kort arm
90220003 Skärstål
90220203 Skaldorn 3/16" kort arm
90220004 Skaldorn 1/4" kort arm
90220005 Skaldorn 5/16" kort arm
90220006 Skaldorn 3/8" kort arm
90220008 Skaldorn 1/2" kort arm
90220010 Skaldorn 5/8" kort arm
90220012 Skaldorn 3/4" kort arm
90220016 Skaldorn 1" kort arm
90220100 Hållare till skalverktyg + 1 lång arm
90220002 Lång arm
90220120 Skaldorn 1 1/4" lång arm
90220124 Skaldorn 1 1/2" lång arm
90220132 Skaldorn 2" lång arm