Skalverktyg - OST

Maskiner

9025-16

Produktgrupp

900

Typ

Maskintillbehör

Beskrivning

Sortimentet består av både in- och utvändiga skalverktyg. Det utvändiga verktyget, som kan förses med två skärstål, används på flätad och spirallindad slang, medan det invändiga verktyget i första hand används på spirallindad högtrycksslang. Vi har även ett skalverktyg för OneSkive 5-50 som tar hand om både in- och utvändig skalning samtidigt.

Artikelnummer Produkttyp
90251608 Skaldorn 1/2" kort arm
90251610 Skaldorn 5/8" kort arm
90251612 Skaldorn 3/4" kort arm
90251616 Skaldorn 1" kort/lång arm
90251620 Skaldorn 1 1/4" kort/lång arm
90251624 Skaldorn 1 1/2" lång arm
90251632 Skaldorn 2" lång arm