Automatiskt smörjsystem (CLS)

Centralsmörjning, CLS (Central Lubrication System), är ett automatiskt system med en mängd fördelar. Oavsett om maskinen har tillgängliga eller otillgängliga smörjpunkter är centralsmörjning ett säkert sätt att garantera löpande underhåll. Våra system är av hög kvalité samt anpassningsbara efter era maskiner och önskemål.

 Vi har produkter från en av världens största tillverkare av centralsmörjning. Systemet är modulärt vilket gör det lätt att bygga ut vid behov. Vi har även möjlighet att erbjuda system med övervakning för att öka pålitligheten ytterligare. Centralsmörjning har många fördelar såsom kostnadsbesparingar och säkerhet. Med ett automatiskt smörjsystem minskar reparationskostnader, vilket även resulterar i en ökad nyttjandegrad på maskiner.

Tack vare dokumenterat löpande underhåll får maskinen ett högre andrahandsvärde. Det kan vara svårt att komma åt samtliga smörjpunkter på maskinen och ofta förekommer arbete på hög höjd. Dessa risker kan undvikas med CLS som resulterar i en säkrare arbetsplats. Som marknadsledare inom slang och ledningskomponenter erbjuder vi rikstäckande försäljning, service och montage. Vi finns där du är med butiker och mobila servicetekniker.

Fördelar med automatisk centralsmörjning:

  1. Minskade reparationskostnader.

  2. Ökad nyttjandegrad på maskiner.

  3. Högre andrahandsvärde.

  4. Säkrare arbetsplats. Fallolyckor i samband med manuell smörjning.   

Våra olika centralsmörjsystem

Progressiva system

Det progressiva systemet fördelar flödet från pumpen till en smörjpunkt åt gången, tills hela systemet har blivit smort och blir det stopp på en smörjpunkt så stannar hela systemet. Övervakning av alla smörjpunkter kan därför göras genom en enda cykelsensor. Det modulära systemet kan snabbt och enkelt anpassas till en specifik maskin och går att använda till både fett och olja.

Systemet lämpar sig för små, medel och stora maskiner där total övervakning av systemet är nödvändigt. 

-       Transport och entreprenad

-       Vindkraftverk

-       Livsmedelsindustri

-       Jordbruk

-       Cementstationer

Två-ledarsystem

Det modulära två-ledarsystemet är enkelt att dimensionera och bygga ut. Systemet finns med ett stort utbud av övervakningsmöjligheter och lämpar sig för stora maskiner och anläggningar med många smörjpunkter.

-       Stålverk

-       Cementfabriker

-       Plattformar

-       Stora kranar och godshanteringsutrustning

-       Gruvdrift

En-ledarsystem

En-ledarsystem har en dosör för varje smörjpunkt. Dosörerna som installeras på huvudstammen trycksätts och portionerar ut olja eller smörjfett en gång per smörjcykel. I och med att varje smörjpunkt har sin egen dosör är systemet väldigt enkelt att installera och bygga ut.

-       Rulltrappor

-       Sågverk

-       Stålindustri

-       Tryckerier

-       Livsmedelsindustri

-       Transportband

Luft /oljesmörjning och MQL (minimal quantity lubrication) system

Vi kan erbjuda centralsmörjning för de flesta applikationer, kontakta oss för kostnadsförslag genom att fylla i formuläret nedan.

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna