Försäljningsvillkor

Nedanstående villkor gäller såvida ej annat skriftligen avtalats. 

Pris
Om inte fast pris uttryckligen avtalats, gäller leveransdagens pris. Angivna priser gäller exklusive mervärdeskatt om inte annat anges.

Betalningsvillkor

Mot faktura. Vid faktura gäller att betalning skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter angivet fakturadatum. Försenad betalning debiteras med dröjsmålsränta på 15 % per år.

Leveransvillkor

Priserna gäller fritt vårt lager. Vid fakturabelopp understigande 400 kronor exklusive moms tillkommer faktureringsavgift med 40 kronor. 

Levererat gods förblir Hydroscands egendom till dess att det till fullo betalats. Accept eller annan förbindelse anses ej som betalning, förrän den helt inlösts.

Fraktkostnad

Fraktkostnad uppgår till 200 kronor om inte ordervärde överstiger 2000 kronor exkl. moms.

Returer

Returer godkännes endast efter särskild överenskommelse. Godkänd returleverans krediteras med 25 % avdrag på varans pris. Returer under 250 kronor i fakturavärde godkännes ej.

Emballage

Emballage debiteras till gällande dagspris och tas vanligtvis inte i retur. Var vänlig notera att emballagekostnader ej adderas till ordervärdet innan paketering.

Om det har specifikt avtalats om retur, skall emballaget vara utan skador och försändelser bör vara utan omkostnader för oss. 

Miljöavgift

Hydroscand tar i samband med försäljning av monterad slang ut en miljöavgift. Miljöavgiften täcker en miljömässigt korrekt hantering av begagnad slang, för att minimera negativ miljöpåverkan.

Miljöavgiften är beräknad utifrån all slang som Hydroscand säljer. Detta är en service från Hydroscand och innebär att vi även tar emot konkurrenters begagnade slangar.

För Hydroscand är det viktigt att ta miljöansvar. Genom att ta emot begagnade slangar så uppmuntrar vi kunderna att, för en låg avgift, lämna in slangen för återvinning och på så sätt säkerställa att den begagnade slangen tas hand om på ett miljövänligt sätt.

Övrigt

I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser NL09.

© Hydroscand 2020 - Alla rättigheter förbehållna