Hur påverkas Hydroscand av Corona-utbrottet i Sverige?

 

Vi på Hydroscand följer situationen mycket noga. Situationen förändras snabbt och det är därför svårt att bedöma utvecklingen av virusspridningen och dess effekter på samhället och vår verksamhet.  

Hydroscand har infört ett antal åtgärder för att säkerställa och prioritera att verksamheten kan fortgå som tidigare och att vi skyddar vår personal mot onödiga risker. 

Hydroscands drift och leveransförmåga är i nuläget god. Vi håller oss uppdaterade och anpassar oss löpande efter rådande situation för att även fortsättningsvis kunna säkra drift och leveransförmåga. Detta sker i tät kontakt med våra leverantörer och transportörer.  

 

Detta är några av de åtgärder som vi har vidtagit: 

  • Vi följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd och informerar vår personal och våra kunder om hur de skyddar sig själva och andra med exempelvis handhygiensråd. 
  • Större event och aktiviteter i närtid har ställts in.
  • Vi avstår från fysiska möten så långt som det är möjligt och genomför istället möten via video eller telefon.
  • En del av vår personal, där arbetet tillåter, arbetar på distans och finns istället tillgängliga via telefon och mejl.
  • Vi hänvisar kunder som av olika skäl har svårt att ta sig till våra butiker, till vår e-handel. 

 

Om situationen skulle förändras och detta skulle påverka våra leveranser eller verksamheten i stort, så kommer vi att informera om detta på denna sida.

 

Sidan uppdaterades 2020-03-20

 

 

Hur påverkas Hydroscand av Corona-utbrottet i Sverige?

 

Vi på Hydroscand följer situationen mycket noga. Situationen förändras snabbt och det är därför svårt att bedöma utvecklingen av virusspridningen och dess effekter på samhället och vår verksamhet.  

Hydroscand har infört ett antal åtgärder för att säkerställa och prioritera att verksamheten kan fortgå som tidigare och att vi skyddar vår personal mot onödiga risker. 

Hydroscands drift och leveransförmåga är i nuläget god. Vi håller oss uppdaterade och anpassar oss löpande efter rådande situation för att även fortsättningsvis kunna säkra drift och leveransförmåga. Detta sker i tät kontakt med våra leverantörer och transportörer.  

 

Detta är några av de åtgärder som vi har tagit: 

  • Vi följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd och informerar vår personal och våra kunder om hur de skyddar sig själva och andra med exempelvis handhygiensråd. 
  • Större event och aktiviteter i närtid har ställts in.
  • Vi avstår från fysiska möten så långt som det är möjligt och genomför istället möten via video eller telefon.
  • En del av vår personal, där arbetet tillåter, arbetar på distans och finns istället tillgängliga via telefon och mejl.
  • Vi hänvisar kunder som av olika skäl har svårt att ta sig till våra butiker, till vår e-handel. 

 

Om situationen skulle förändras och detta skulle påverka våra leveranser eller verksamheten i stort, så kommer vi att informera om detta på denna sida.

 

Sidan uppdaterades 2020-03-20

 

 

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna