Hydroscand GTP (Alpha)

Hydroscand-GTP är en AI chatbot som använder Chat-GTP 3.5. Turbo för att förstå och svara på faktafrågor baserade på Produktboken 2020. Detta är en tidig version av applikationen (alpha) och kan därför vara instabil eller visa  felaktiga svar, men användbar för att visa vad applikationen kommer kunna göra så snart den är fullt tränad på datan. Applikationen är kontinuerligt under utveckling.

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna