Lagar och direktiv

Reach

Hydroscand AB är, i enlighet med kraven i Reach, kvalificerad som distributör och framförallt som en "importör av varor", där varor enligt förordningen refereras till produkt eller komponent.

 

Hydroscand är inte kvalificerad som en tillverkare/importör av kemikalier enligt Reach-förordningen och är därför inte skyldig att registrera eller förhandsregistrera. 

 

Hydroscand AB genomför de aktiviteter som krävs för att uppfylla sitt ansvar och kravet i leverantörskedjan.

 

Hydroscand har tagit upp dessa frågor med våra leverantörer och har krav på att leverantörerna ska registrera ämnen enligt Reach-förordningen, eller att de i sin tur kräver av sin egen leverantör att göra detta.

 

För alla kemikalier som Hydroscand använder i vår egen produktion samt kemikalier som finns till försäljning, finns säkerhetsdatablad tillgängliga på begäran eller för att själv ladda ned från vår hemsida.

 

RoHS

Hydroscand AB - har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla produkter som släpps ut på marknaden överensstämmer med kraven i 2002/95/EG (och efterföljande ändringar). I nuläget påverkar direktivet inte Hydroscand ABs produktutbud.

Kontakt

Om du har frågor gällande Reach- och RoHS ber vi dig kontakt din Hydroscand-säljare eller din närmaste butik.

 

Dokument


Kvalitetspolicy

© Hydroscand 2019 - Alla rättigheter förbehållna