Hydroscands skolprojekt i Sydafrika

I 1969 startade Hydroscand sin första butik och har sedan dess utvecklats till en global koncern med verksamhet i 20 länder. Med framgång kommer också ett ansvar och en möjlighet att påverka – något som Hydroscand tar på största allvar.

Hydroscand arbetar aktivt för att stödja olika verksamheter i Appelsbosch, i Sydafrika, där vi engagerar oss i skolan och förskolan. Hydroscand delar även årligen ut stipendier till skolans bästa elev eller elever. Stipendiet ger eleverna möjligheten att genomföra en utbildning på gymnasienivå finansierad av Hydroscand. Ett engagemang som har förändrat, och kommer att förändra, framtidsutsikterna för många barn i Appelsbosch.

Våren 2011 etablerade sig Hydroscand i Sydafrika genom att förvärva en verksamhet med säte i Johannesburg. I samband med detta besöktes byn Appelsbosch, i Kwazulu-Natal, där representanter från Hydroscand blev visade runt på Inqolayolwazi Primary School. Ett besök som berörde starkt, då skolan var försummad och klassrummen överfyllda av elever. Besökarna överraskades av barnens entusiasm över att bli utbildade, trots den påfrestande skolmiljön.

Under besöket framkom det att skolan befann sig i en besvärlig ekonomisk situation och inte skulle beviljas allmänna medel för att bygga fler klassrum och anställa fler lärare.

Där och då togs beslutet att Hydroscand skulle donera de pengar som behövdes för att upprätta en ny byggnad med nya klassrum. Detta blev startskottet för Hydroscands engagemang i skolan och det som senare även skulle komma att inkludera förskolan och stipendier.

Se historien om Hydroscands skolprojekt i Sydafrika

Hydroscand har sedan 2011 engagerat sig i en skola och förskola i Sydafrika för att förändra elevernas vardag och framtidsutsikter till det bättre. I samband med att vi fyller 50 år startar Hydroscand nu en fond för att kunna stötta eleverna ytterligare. Vi skänker även en större jubileumsgåva till fonden. Se filmen om vårt skolprojekt och vad vi tillsammans med eldsjälar på plats, har åstadkommit under se senaste åtta åren.

 

Tre nya klassrum tar form   

När kyrkan och lokala företag fick höra om Hydroscands donation, startade de en insamling. Insamlingen resulterade i tillräckligt med kapital för att bygga ett tredje klassrum.

Louis och Edna Freese driver en farm i Appelsbosch. När de fick kännedom om initiativet anmälde de sig frivilligt till att leda byggprojektet. Byggnationen av de nya klassrummen utfördes av lokala entreprenörer med starkt stöd av skolbarnens föräldrar och bönderna i området.

Den nya skolbyggnaden skulle visa sig bli mycket bättre än de tidigare lokalerna, så bra att skolministeriet sedan finansierade en mindre renovering av de äldre byggnaderna. Resultatet av Hydroscands engagemang blev tre nya klassrum där elever och lärare idag kan vistas i en god undervisningsmiljö.

Sportplaner och bibliotek för stimulans och lek 

Nästa steg var att skapa mer utrymme för fysiska aktiviteter och att införskaffa material för inspiration, kreativitet och lärande. Tack vare stöd från Hydroscand kunde skolan även investera i nya böcker till skolans bibliotek. Lärare och ledning jobbade tillsammans för att noga välja ut relevanta böcker och läromedel för eleverna på skolan.

Markerna runt skolan, som tidigare inte hade nyttjats, utjämnades och gräsplaner anlades för att eleverna skulle få möjlighet att utöva idrott och annan fysisk aktivitet. Detta är ett prioriterat område för Inqolayolwazi Primary School som är en hälsofrämjande skola.

Luftkonditioneringen i datorrummet som var undermålig byttes ut och i samband med att miljön i datorrummet förbättrades gjordes en stor satsning på nya datorer och surfplattor.

Hydroscand har också investerat i att lägga nya avlopp och dränering för att leda bort vatten samtidigt som det byggdes en ny väg in till skolan. Dessutom så genomfördes en renovering av skolans toaletter.

 

Stöd till förskola ger en bra skolstart 

Under projektets gång, diskuterades vikten av en bra grund för barnen som ska börja skolan. Miljön och den pedagogiska nivån på den närliggande förskolan var inte bra. Barnen var understimulerade och dåligt förberedda för att börja i skolan.

Hydroscand ville gärna bidra med medel för att förbättra miljön även på förskolan. Ett bidrag som innebar att förskolans befintliga lokaler kunde rustas upp och ett nytt hus kunde byggas för att göra plats för fler barn och aktiviteter. Dessutom kunde nya toaletter byggas till, utomhusmiljön rustas upp samt lekställningar och gungor placeras ut på gården.

 Stipendier för en ljusare framtid 

Tillsammans med externa donatorer har Hydroscand bekostat fem års gymnasiestudier för ett flertal elever som har gått ut skolan med de bästa resultaten i sin avgångskull. Varje år delar Hydroscand ut nya stipendium för att göra det möjligt för elever som arbetar hårt att fortsätta sina studier.

Vår första stipendiat Zama har precis avslutat första året på universitetet i Durban med godkänt i alla ämnen vilket gör att hon kan fortsätta andra året. Zama kom in på egna meriter och beviljades universitetsstipendium. Då Zama redan hade fått stipendium valde Hydroscand att istället stötta henne med medel för övriga omkostnader som är kopplade till hennes fortsatta studier.

Under 2020 kunde inget stipendium delas ut på grund av Corona-restriktioner. Med anledning av detta, delade Hydroscand och externa donatorer istället ut två stipendier under 2021.

En av eleverna som fick stipendium 2021 beskriver i ett tackbrev till företaget vad detta betyder. “Tack för stipendiet som ni har givit mig och tack för att ni har försett mig med täcke, kuddar och alla andra saker som jag kommer att behöva när jag ska studera. Jag vill också tacka Hydroscand för att ni har givit mig möjligheten att gå på Our Lady på The Rosary Secondary School. Hydroscand har gjort det lättare för mig att uppnå mina drömmar och nå mina mål.”

Engagemanget fortsätter 

Hydroscand kommer att fortsätta att dela ut stipendium till elever med goda resultat. Dessutom planeras ytterligare åtgärder för att förbättra vardagen för eleverna på skolan och förskolan i Appelsbosch.

Vill du läsa mer om skolan? 

På skolans hemsida hittar du mer information om skolan. Nedan kan du även läsa utdrag ur brev till Hydroscand från tidigare stipendiater. 

 

 

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna