Kamerabevakning

Syftet med kamerabevakningen är att säkerställa medarbetarnas säkerhet och fysiska arbetsmiljö på huvudlagret. Detta då det tidigare har skett allvarliga tillbud vid de kamerabevakade områdena. Kamerabevakningen sker med stöd av Kamerabevakningslagen (2018:1 200).

Datainspektionen menar att vid en eventuell kamerabevakning bör det övervägas om bevakningen är proportionerlig i förhållande till de problem som ska åtgärdas. Hydroscand menar att säkerheten för medarbetarnas hälsa och liv är av största prioritet.

Kamerabilderna kommer endast att användas om en arbetsolycka eller ett allvarligt tillbud skulle ske, där rapportering i direkt anslutning till händelsen har uteblivit. Det är endast HR-avdelningen som har tillgång till kamerabilderna. Bilderna raderas automatiskt efter några veckor. Kamerabevakningen sker utan ljudupptagning.

Du som blir filmad har rätt att ta del av material på dig själv under särskilda omständigheter såsom vid arbetsolycka. Vidare har du som har blivit filmad rätt att klaga hos Datainspektionen om du upplever att Hydroscand bryter mot lagar, regler eller avtal.

Vid frågor är du välkommen att vända dig till Hydroscands HR-chef Mona Frisk, mona.frisk@hydroscand.se

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna