Lagar & direktiv

Reach

Hydroscand AB är, i enlighet med kraven i Reach, kvalificerad som distributör och framförallt som en "importör av varor", där varor enligt förordningen refereras till produkt eller komponent.

Hydroscand inte är kvalificerad som en tillverkare / importör av kemikalier enligt Reach-förordningen och är därför inte skyldig att registrera eller förhandsregistrera
 
Hydroscand AB genomför de aktiviteter som krävs för att uppfylla sitt ansvar och kravet i leverantörskedjan

Hydroscand har tagit upp dessa frågor leverantörer och har krav på att leverantörer ska registrera ämnen enligt Reach-förordningen, eller att de i sin tur kräver av sin leverantör att göra det.

För alla kemikalier som Hydroscand använder för vår produktion finns ett säkerhetsdatablad tillgänglig på begäran.

 

ROHS

Hydroscand AB - har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla produkter som släpps ut på marknaden överensstämmer med kraven i 2002/95/EG (och efterföljande ändringar).

I nuläget påverkar direktivet inte Hydroscand AB's produktutbud.

 

DokumentPå Hydroscand är det ansvarig säljare som ska kontaktas för att få hjälp med frågor gällande Reach- och RoHS.

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna