Strategi

Hydroscand har nått stora framgångar sedan starten 1969. För att fortsätta vår expansiva resa på en mer komplex och krävande marknad, har vi definierat en ny, djärv strategi för Hydroscand Group. Vi kallar den GAIN 2021.

 

Hydroscands nya strategi består av tre pelare som styr alla våra operativa aktiviteter. Tillsammans med våra prioriteringar säkerställer de vår långsiktiga framgång. Med GAIN 2021 har vi ett tydligt fokus på fortsatt tillväxt, digitalisering och utveckling av vårt kunderbjudande.

Tillväxtplattform

För att fortsätta vara konkurrenskraftiga, är det viktigt för alla företag att vara flexibla när det kommer till hur de gör affärer. Vi på Hydroscand arbetar aktivt för att stärka vår kärnverksamhet inom alla områden, allt ifrån inköp och leveranskedja till marknadsföring och kundinteraktion. Koncernen initierar och driver globala förbättringsprojekt inom affärskritiska processer så som kategoristrategier, automation och digitalisering. Dessutom driver många av våra lokala affärsenheter sina egna operativa förbättringsprojekt.

Vi får det att hända

För att säkerställa en framgångsrik implementation av vår strategi, är följande pelare är viktiga:

Kompetenta medarbetare

Vår fortsatta framgång bygger på våra medarbetare runt om i världen. Vi behöver en mångfald och ett inkluderande tillvägagångssätt för att behålla och attrahera de största talangerna som vi behöver ha med oss på vår resa. Vi är som koncern fast beslutna att bli den mest eftertraktade arbetsgivaren i vår bransch.

Processer och organisation

Vi har en kundcentrerad och decentraliserad organisation med inriktning på kundvärde, lönsamhet och entreprenörskap. Våra gemensamma principer och modeller möjliggör uppföljning och utveckling av vår verksamhet. Genom att lära av varandra kan vi skapa långsiktiga konkurrensfördelar.

Teknik och infrastruktur

Vi investerar i teknik för att tillhandahålla de verktyg, digitala lösningar och den infrastruktur som behövs för att stärka verksamheten, våra anställda och förbättra samarbetet över hela koncernen.

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna