Spara tid och pengar med förebyggande underhåll

När du väljer att anlita Hydroscands mobila slangservice SlangExpress för förebyggande underhåll, innebär det flera vinster för dig som kund. Vi på Hydroscand har lång erfarenhet av underhållsarbeten och hjälper alltifrån mindre verkstäder till stora industrier. Oavsett storlek på kund, är målet alltid detsamma - att du ska känna dig trygg med att driften fortsätter att fungera. Utan att behöva oroa dig för kostsamma, oplanerade driftstopp och negativ miljöpåverkan

Ring och boka underhåll

020-46 46 00

 

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Ett slangbrott är ofta en kostsam historia, något som skulle kunna undvikas helt med förebyggande underhåll. Därför rekommenderar vi alltid våra kunder att se över sina applikationer innan olyckan är framme. Under översynen går Hydroscands servicetekniker igenom alla era slangar och ledningskomponenter för att sedan lägga upp en underhållsplan tillsammans med dig.

FREKVENS

Rekommenderad frekvens på löpande översyn varierar kraftigt utifrån kundens behov. Till en början kan din vagn- eller maskinpark vara i behov av tätare inspektioner, vilket sedan kan övergå till en mer lågfrekvent löpande översyn. Vi har kunder som utför underhållsarbeten en till tre gånger per år och andra kunder som är i behov av en veckovis översyn. Allt styrs utifrån dina behov.

PROVTRYCKNING

Hydroscand genomför även provtryckning av slangar, vilket är en viktig säkerhetsåtgärd för att minska risken för såväl personskador som maskinskador, då det exempelvis kan finnas syra i slangarna. Åtgärder som denna hjälper även till att minska risken för olyckor med negativ miljöpåverkan som följd, där farliga ämnen riskerar att läcka ut i naturen efter ett slangbrott.

UNDERHÅLLSARBETE FÖR VERKSTÄDER

Hydroscand erbjuder även specifika underhållstjänster för verkstäder, så kallad Verkstadsöversyn. Det innebär att vi ser över samtliga maskiner och verktyg som innefattar slangar och olika typer av kopplingar, adaptrar eller ventiler. Efter en noggrann genomgång skapas ett tydligt protokoll med en tillhörande åtgärdsplan. Samtidigt upprättas en offert, för att du redan från start ska veta exakt vad de olika rekommenderade åtgärderna skulle kosta. På så sätt kan du känna dig trygg med att kostnaden för underhållet snabbt kommer att återbetala sig, när oplanerade driftstopp kan undvikas helt. Du kan läsa mer om verkstadsöversyn här.


UNDERHÅLLSARBETE PÅ STORA INDUSTRIER

På Hydroscand har vi erfarna servicetekniker och arbetsledare som är vana vid att ta sig an komplexa problem och stora underhållsarbeten. Hydroscand har en stor SlangExpress-flotta med servicebussar som hjälper kunder med slangunderhåll över hela landet. Vår storlek är en förutsättning för att vi ska kunna utföra riktigt stora underhållsarbeten vid planerade driftstopp på exempelvis industrier.

Större förebyggande underhåll planeras noga för att arbetet ska kunna ske så tidseffektivt som möjligt och alltid inom kundens tidsramar för det planerade stoppet. Arbetet samordnas med ett flertal SlangExpress-servicebussar och vid behov, även med mobila slangverkstäder, så kallade HoseOnSites, som kan användas för att effektivisera arbetet ytterligare.

Är du intresserad av att veta mer om Hydroscands tjänster inom förebyggande underhåll? Varmt välkommen att vända dig till din lokala Hydroscand-butik eller kontakta oss via formuläret nedan eller på 020-46 46 00 vare sig det gäller ett akut driftsstopp eller förebyggande underhåll.

Här finns SlangExpress


Karta över SlangExpress i SverigeKarta över SlangExpress i Sverige
 

Boka underhåll

Beställare


Underhåll som önskas utföras


Jag har läst och accepterar Hydroscands integritetspolicy.

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna