SLANG FÖR

SNÖKANONER

RÄTT SLANG FÖR VITA PISTER

Minska risken för olyckor och kostsamma produktionsstopp med hjälp av Hydroscands mobila provtryckning. En rikstäckande tjänst där vi provtrycker slang på plats hos dig, för att säkerställa driften i din produktionsmiljö.

VINTERSLANGAR

Hydroscands certifierade servicetekniker provtrycker och säkerhetsklassar dina komposit- och gummislang med tillhörande kopplingar och packningar.

På så vis kan du säkerställa att alla slangar som används i din verksamhet är säkra och läckagefria. Det skapar med andra ord en säkrare arbetsmiljö och minimerar risken för dyra produktionsstopp.

Alla slangar som har godkänts efter provtryckningen märks även upp med ett unikt ID-nummer (TrackningCode), vilket gör det enkelt för Hydroscands certifierade servicetekniker att snabbt identifiera slangen vid en ombesiktning eller nybeställning.

 

SNÖKANONER KRÄVER SLANG FÖR tuffa FÖRHÅLLANDEN

FÅ OPTIMAL EFFEKTIVITET GENOM PROVTRYCKNING

Vill du uppnå optimal effektivitet på anläggningens snökanoner rekommenderar vi dig att genomför at provtryckning på de aktuella slangarna. På så att justeras flödena till att bli anpassade till maskinerna och ni uppnår bästa möjliga kvalitet på snön.

Så här går provtryckningen till

1. Planeringsmöte

Före provtryckningen genomförs alltid ett planeringsmöte mellan Hydroscand och dig som kund. Under mötet går vi igenom vilka ändamålsenliga lokaler som provtryckning kan utföras i, vilken typ av slangar med tillhörande kopplingar som ska provtryckas och vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Om det inte finns någon lämplig lokal, kan provtryckningen utföras på närmaste Hydroscand-filial.

2. Provtryckning

 Slangarna inspekteras utanpå och inuti. En kamera används för invändig kontroll. Packningar och kopplingar undersöks och byts ut vid behov. En kontroll utförs för att fastställa att slangen är elektriskt ledande mellan anslutningarna.
När slang och kopplingar är godkända förbereds dessa för provtryckning. Slangarna provtrycks med vatten upp till 30 bar. Ett kontrollintyg upprättas med uppgifter som talar om i fall slangen är godkänd eller ej.

3. Resultatgenomgång

Hydroscands personal går igenom resultatet av provtryckningen tillsammans med dig. Godkända slangar märks upp med ett unikt ID-nummer som gör att slangen lätt kan identifieras vid ombesiktning eller nybeställning.

Hydroscand erbjuder även ett löpande underhåll av de slangar och ledningskomponenter som används i produktionen. Med provtryckta och säkerhetsklassade slangar blir du mindre sårbar och kan minimera risken för driftstopp.

 

Fem anledningar till att välja provtryckning

  1. Ett förebyggande underhåll skapar en säkrare arbetsmiljö
  2. Du minimerar risken för kostsamma produktionsstopp
  3. Tjänsten är rikstäckande och utförs på plats hos dig
  4. Provtryckningen genomförs av certifierade, erfarna servicetekniker från Hydroscand
  5. Slangarna märks upp för att underlätta och effektivisera framtida byten och underhåll.

Kontakta oss gärna för mer information!


© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna