Zero Leakage – ledningshydraulik utan läckage

Trimma din ledningshydraulik och förebygg läckage med Zero Leakage.

Med tjänsten Zero Leakage sätter Hydroscand fokus på den läckagefria ledningshydrauliken. Zero Leakage är en tjänst där vi hjälper dig att göra rätt komponentval utifrån den aktuella applikationen och därmed kunna förebygga läckage. Vi har kunskapen och resurserna för att trimma din ledningshydraulik.

I takt med att kraven på produkter inom mobilhydrauliken ökar, ställs även krav på att tjänster och produktrelaterad service är av hög kvalitet. Den ökade tillgängligheten, det höga arbetstrycket för maskinen och de mer aggressiva miljöerna har lett till att äldre hydraulsystem inte längre klarar av att hålla tätt.

Läckage kostar pengar, inte bara i form av stillestånds- och saneringskostnader, det påverkar även miljön och varumärket negativt.

 

4 steg till ett läckagefritt system

1. Analys

Vi går igenom vad ni har för tidigare erfarenheter av läckageproblem. Första steget till en lösning är att acceptera att läckageproblem existerar. Som maskintillverkare bör du då ställa dig själv följande frågor:

 • Hur många procent av oljetankvolymen läcker ut idag?
 • Var läcker det? Mellan adapter och port eller mellan adapter och rör/slangkoppling? 
 • Uppstår läckaget vid slutprovning eller ute hos kund?
 • Hur mycket kostar det att åtgärda läckage?
 • Hur ofta läcker det?

Svaren på ovanstående frågor lägger sedan grunden för att vi tillsammans ska kunna åtgärda läckageproblemen.

2. Applikationen

Applikationen ska styra komponentvalet och vilka standarder som ska användas - inte tvärtom. Det är även viktigt att även eventuella lag- och kundkrav identifieras vid ett tidigt stadium. För att maximera livslängden måste slang och rör förses med rätt förutsättningar för att fungera bra.

I konstruktionsarbetet kan Hydroscand bistå med:

 • Val och dimensionering av kopplingssystemet
 • Komponentval som underlättar vid underhåll och minskar monteringstiden
 • Konstruktion av specialkomponenter
 • Fastställande och genomförande av lämpliga labbtester enligt överenskommelse

Samtliga aktiviteter dokumenteras och genomförs enligt överenskommelse.

Tips! På Hydroscands hemsida kan alla kunder kostnadsfritt ladda ner CAD-ritningar i 3D av våra produkter. Läs mer om våra 3D CAD-ritningar.

3. Utbildning

Kunskap om slang- och slangkopplingssystem är A och O för att undvika läckage. Oavsett hur bra kvalitet det är på produkterna som används, så måste de monteras på rätt sätt för att fungera som de ska. Alla som kommer i kontakt med produkter inom ledningshydraulik ska genomgå utbildning, för att få de nödvändiga kunskaper som krävs, från konstruktion till montering.

För att sprida kunskap om våra produkter och samtidigt kvalitetssäkra användandet av dessa, genomför vi kontinuerligt utbildningar. Vi erbjuder alltifrån produktspecifika utbildningar till skräddarsydda utbildningar utifrån kundens behov.

Utbildningarna ger svar på:

 • Produktens användningsområde
 • Produktens konstruktion/uppbyggnad
 • Hur produkten fungerar
 • Hur produkten skall monteras

Efter avslutad utbildning erhålls ett diplom.

4. Logik och produktion

Vi kommer tillsammans överens om hur och när du vill ha produkterna levererade till din produktion.

Hydroscand kan erbjuda dig:

 • Påfyllnadslager direkt vid produktionslinan
  Leveranser med renhets- och förpackningskrav
 • Förmontage av slang, rör och kopplingar
 • Produktionsanpassade satser för snabbare montering
 • Kvalitetssäkring ac monteringsprocessen för att säkerställa att slang, rör och koppling monteras på rätt sätt på maskinen och att rätt utrustning finns tillgänglig.

Kontakt


Då är du varmt välkommen att kontakta oss genom att fylla i

kontaktformuläret nedan.


Kontaktinformation


Fält markerade med * är obligatoriska.

Dokumentation


Jag har läst och accepterar Hydroscands integritetspolicy.

 

© Hydroscand 2020 - Alla rättigheter förbehållna