Tryckfallsdiagram

Tryckfallsdiagram visar hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa. Om inget annat anges är det mineralolja som används i tryckfallstesten.

Snabblänkar till de olika tryckfallsdiagrammen för olika snabbkopplingar:

QRA - QRT - QRF - ISO A - Hansen - Brunning - Tema - Faster

Tryckfallsdiagram snabbkoppling QRA

QRA-serien är konstruerad enligt ISO 7241-1 serie A. Kopplingarna används framförallt inom jordbruk och industriapplikationer. QRA-serien är kopplingsbar med andra fabrikat som följer ISO 7241-1 serie A.

VÄTSKA: Hydraulolja SAE 10W
TEMPERATUR: 50° C
VISKOSITET: 3° E

Mått QRA-serien

Tryckfallsdiagram snabbkoppling QRT

QRT-serien är konstruerad enligt den informella ”Nordic” standarden. Kopplingarna är försedda med extra säkerhetslås och extra tätningar för ökad prestanda i tuffa applikationer. De finns tillgängliga både med och utan eliminator som ger låga ihopkopplingskrafter trots att kopplingen är trycksatt. Kopplingarna är ytbehandlade med zink/nickel som ger mycket bra korrosionskydd.

Flödeskapaciteten mäts vid 0,4 MPa (4 bar) tryckfall

Tryckfallsdiagram snabbkopplingar QRF

QRF-seriens FlatFace-snabbkopplingar överträffar kraven enligt ISO 16028. FlatFace-konstruktionen minimerar spill under in- och urkoppling. Den progressiva fjädern ger låga inkopplingskrafter och utökningen av låskulor ger ökad livslängd. Handelen finns tillgänglig både med och utan tryckeliminator. Kopplingarna är
ytbehandlade med zink/nickel som ger mycket bra korrosionskydd.

Flödeskapaciteten mäts vid 0,1 MPa (1 bar) tryckfall.

Tryckfallsdiagram snabbkopplingar ISO-A

Snabbkoppling vars dimensioner och prestanda motsvarar ISO 7241-1 serie A. Används inom jordbruk och industri. Kompatibel mot andra kopplingar som tillverkas enligt ISO 7241-1 serie A. CR(III) Mate500® Utbytbar med: Aeroquip, Sterling, Dalmar, Faster, Snap-Tite 61

Vätska: Mineraolja

Viskositet: 80 centistokes

Tryckfallsdiagram snabbkopplingar Hansen Design HK

HANSEN HK-serie. Tillverkad enligt ISO 7241-1, serie B Kopplingarna som har självstängande ventil tillverkas av härdat och rostfritt stål samt mässing. Säkerhetsfaktorn är 1:4 med tryckklassen 3/8"-280 bar 1/2"-350 bar, 3/4"-260 bar och 1" -260 bar.

Tryckfallsdiagram snabbkopplingar Brunning

Vätska: Mineralolja
Temperatur: 38°C
Enligt MIL-H 5606

Tryckfallsdiagram snabbkopplingar TEMA T-serie

Vätska: Mineralolja
Temperatur: 40°C
Viskositet: 32cSt at 40°C
Enligt ISO 7241-2:2000

Tryckfallsdiagram snabbkopplingar FASTER

Vätska: Mineralolja
Temperatur: 50°C
Viskositet: 20 Centistokes

FASTER – NV

FASTER – PV

FASTER – FFN

FASTER – VV

FASTER – FFV

FASTER – HNV

FASTER – PVVM

FASTER – Backventil

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna