Zero Leakage

Trimma ledningshydrauliken.

Med tjänsten Zero Leakage sätter Hydroscand fokus på den läckagefria ledningshydrauliken. Zero Leakage handlar om att, utifrån applikationen, göra rätt komponentval och därmed förebygga läckage. Vi har kunskapen och resurserna för att trimma din ledningshydraulik.

I takt med ökade krav på produkter inom mobilhydrauliken ställs även krav på att tjänster och produktrelaterad service är av hög kvalitet. Ökad tillgänglighet, högre arbetstryck för maskinen och aggresivare miljöer är parametrar som gör att äldre hydraulsystem inte klarar av att hålla tätt.

Läckage kostar pengar, inte bara i form av stillestånds och saneringskostnader, det påverkar även miljön och varumärket negativt.