Hydroscands bärkassar är nu 100 % nedbrytbara

2017-11-27

Hydroscand tar nu ytterligare ett steg för att minska användningen av plastpåsar. De tidigare orange och svarta plastkassarna byts nu ut till påsar som är 100 % nedbrytbara och klimatkompenserade.

De nya påsarna är tillverkade av nedbrytbar plast, vilket innebär att de påbörjar sin naturliga nedbrytning efter ca 18 månader och bryts ned helt till vatten, koldioxid och biomassa efter ca 2-5 år. Materialet har för övrigt samma styrka och egenskaper som en vanlig plast, LDPE.

De nya påsarna är även 100 % klimatneutrala. Vilket innebär att dess koldioxidutsläpp klimatkompenseras genom certifierad trädplantering i Colombia.