VERKSTADSÖVERSYN

Vi kontrollerar skicket på era slangar och kopplingar i verkstaden för att i förebyggande syfte, minimera risken för slangbrott och kostsamma driftstopp. Vi kontrollerar bland annat slangvindor, avgasslangar, slangar på lyftar, fatpumpar, tvättslangar och slangar till kompressorer.

Driftsäkra

SÄKRA DRIFT OCH PRODUKTION

Det är viktigt att regelbundet se över slangar och ledningskomponenter i förebyggande syfte för att undvika kostsamma och oplanerade driftstopp. Hydroscands servicetekniker kontrollerar skicket på era slangar och ledningskomponenter. 

 

 

Undvik personskador

REDUCERA RISKEN FÖR PERSONSKADOR

Skadade slangar och ledningskomponenter kan orsaka allvarliga personskador. Hydroscands servicetekniker är utbildade för att identifiera och förebygga riskfaktorer. Innan vi påbörjar ett arbete genomförs alltid en noggrann riskanalys.

 

 

Minska miljöpåverkan

MINIMERA MILJÖPÅVERKAN

Läckage på grund av slangbrott eller komponentskada kan leda till negativ miljöpåverkan och dessutom vara kostsamt att sanera. Med förebyggande underhållsarbete kan detta undvikas, en vinst för både er och miljön.


BROSCHYR

Möjlighet att ladda ner filen är tillgänglig via länken.

  Bläddringsbar pdf

 

PRISLISTA

  Prislista

HUR GÅR VERKSTADSÖVERSYNEN TILL?

 

ÖVERSYN

Vi kontrollerar skicket av slangar och kopplingar i er verkstad. 

 

MÄRKNING AV DEFEKTA DELAR

Vi märker tydligt upp slangar och ledningskomponenter som är skadade eller som av annan anledning bedöms som en riskfaktor och behöver bytas.

 

PROTOKOLL

Vi upprättar ett protokoll och dokumenterar alla slangar och ledningskomponenter som vi har kontrollerat, eventuella anmärkningar samt rekommenderade åtgärder.

 

KOSTNADSFÖRSLAG

Vi presenterar protokollet för dig och tar sedan fram kostnadsförslag på de åtgärder som du önskar att Hydroscand genomför.

 

NÄR SKA JAG GÖRA EN VERKSTADSÖVERSYN?

Vår verkstadsöversyn anpassas och utförs efter era behov. Översynen kan utföras vid ett enstaka tillfälle eller planeras med jämna mellanrum för att öka driftsäkerheten. Med vår verkstadsöversyn får du en tydlig bild över vilka slangar och ledningskomponenter som behöver bytas. På så vis kan du undvika onödiga kostnader till följd av oplanerade driftstopp.

 

VAD KOSTAR EN VERKSTADSÖVERSYN?

Vi erbjuder verkstadsöversyn till ett fast pris. Kontakta din närmaste butik för mer information.


KONTAKTUPPGIFTER

Nedan listas kontaktpersoner för regioner som i dagsläget erbjuder verkstadsöversyn. Det går också bra att skicka en förfrågan till [email protected]

 

NORRA NORRLAND

Andreas Holtrin, 0920-181 94, [email protected]

NORDÖST

Fredrik Jacobsson 0911-21 16 23, [email protected]

MELLERSTA NORRLAND

Kurt Nyberg, 090-14 26 12, [email protected]

DALARNA

Patrik Nygårds, 0243-810 31, [email protected]

VÄRMLAND

Tomas Zettergren, 054-85 19 65, [email protected]

STOCKHOLM

Leif Hammarberg, 08-585 702 51, [email protected]

VÄSTERÅS

Dennis Ekberg, 021-15 09 95, [email protected]

NÄRKE

Per Schultz, 019-16 52 35, [email protected]

NORRKÖPING/ÖSTERGÖTLAND

Jonas Björk, 011-26 57 13, [email protected]

LINKÖPING/ÖSTERGÖTLAND

Tommy Söderling, 013-25 02 68, [email protected]

JÖNKÖPING

Marcus Byman, 036-19 05 36, [email protected]

SMÅLAND

Niklas Augustsson, 0480-567 93, [email protected]

HALMSTAD

Peter Sjögren, 035-16 20 31, [email protected]

VÄSTRA GÖTALAND

Tobias Rydell, 031-28 24 79, [email protected]

SKÅNE

Conny Hansen, 0451-38 84 86, [email protected]

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna