HoseOnSite – en komplett slangverkstad på plats hos dig

Med Hydroscands mobila slangverkstäder kan du minska tiden för kostsamma, oplanerade driftstopp och istället planera effektiva stopp för underhåll. HoseOnSite Mobile och HoseOnSite Stationary är kompletta slangverkstäder som är utrustade efter dina behov och placeras ut hos dig som kund. 

Prata med oss om HoseOnSite

Epost: hoseonsite@hydroscand.se

HoseOnSite MOBILE

HoseOnSite Mobile är en smidig och kompakt slangverkstad på hjul som är utrustad med maskiner, produkter och tillbehör efter era behov. Genom att hyra en mobil slangverkstad kan du planera dina underhållsstopp mer effektivt och minska stilleståndstiden vid akuta behov av slangbyten. Då slipper du åka iväg för att hantera ett slangbrott, något som annars skulle förlänga underhålls- och driftstoppet betydligt.

Vi vet att driftstopp är en dyr historia och att tid är pengar i dessa sammanhang. Med HoseOnSite Mobile finns allt som du behöver på plats hos dig, vilket förkortar stopptiden och gör dig mindre sårbar vid såväl akuta slangbrott som planerade underhållsstopp.

HoseOnSite Mobile är en smidig slangverkstad på hjul som är komplett utrustad med de maskiner, verktyg och produkter som behövs för att reparera och underhålla dina ledningskomponenter.

HoseOnSite Mobile innehåller följande:

Slangbobiner 
För kundanpassade slangar, dimensioner upp till 1 1/4"

Slangkap 
För kapning av slangar upp till 2"

Skalmaskin 
För skalning av slangar upp till 2"

Slangpress 
För pressning av slangar upp till 1 1/2"

Mobile HoseOnSite

HoseOnSite STATIONARY 

På stora väg- och byggarbetsplatser, vilka ofta ligger utanför de stora infrastrukturerna, kan stilleståndstider på grund av maskinhaveri bli extremt kostsamt. Att vid ett slangbrott behöva åka långt för att lösa problemet att tidskrävande och kan leda till att stora projekt försenas.

Med HoseOnSite Stationary slipper du åka iväg och kan istället snabbt laga dina hydraulapplikationer på plats där du är.

Hydroscands HoseOnSite Stationary är en komplett slangverkstad i en 20-fots container som placeras ut vid din arbetsplats. Den är utrustad med alla de maskiner, tillbehör och produkter som du behöver för att kunna reparera och underhålla dina slangar och ledningskomponenter.

HoseOnSite Stationary innehåller följande:

Slangställ     
För sju slangar i dimensioner upp till 1 1/4”

Slangkap          
För kapning av slangar upp till 2”

Skalmaskin      
För skalning av slangar upp till 2”
Slangpress       
För pressning av slangar upp till 1 1/2”
Slangrengöring
Snabb renblåsning av slangar upp till 2”

Utbildning av personal

Vid uppstart av HoseOnSite ingår alltid en utbildning från oss på Hydroscand. Tillsammans går vi igenom hur alla maskiner fungerar och ska hanteras. Vi går även igenom alla produkter som finns i slangverkstaden för att du och dina kollegor ska känna er bekväma med att arbeta där.

 

Om behov finns, kan Hydroscand även bistå med personal som utför arbeten i slangverkstaden som är placeras hos er.

Kontakta oss gärna för mer information!


© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna