TrackingCode – märkning för identifiering av slang

TrackingCode är en unik märkning för en exakt identifiering av slang och koppling. Med hjälp av TrackingCode kan du effektivisera dina planerade driftstopp och korta ned stopptiden vid akuta slangbyten.

TrackingCode är Hydroscands tjänst för slangmärkning och innebär att en etikett med en unik kod fästs på den monterade slangen. I Hydroscands system kan du sedan med hjälp av koden snabbt avläsa all information om slangstrukturen; såsom slangtyp, ledningskomponent, eventuella tillbehör samt när och var slangmontaget utfördes.

När du sedan behöver byta ut slangen, behöver du bara uppge koden för att snabbt beställa en ny, exakt likadan slangstruktur.

Slangmärkningsetiketten är mycket slitstark och står emot UV-strålning, korrosion samt olika medier som exempelvis hydraulolja.

 

Tids- och kostnadsbesparande

Med TrackingCode kan du ligga steget före och enkelt beställa rätt slang till rätt applikation, redan innan ett planerat driftstopp. Då har du rätt slangar till hands inför driftstoppet, vilket gör demonteringen och monteringen både tids- och kostnadseffektiv.

 

Minskad miljöpåverkan

En trasig slang som är märkt med TrackingCode behöver inte demonteras för att du ska veta vilken slang och vilka kopplingar som du behöver. Slangstrukturens kod innehåller nämligen all information som du behöver för att personalen på din närmaste Hydroscand-butik ska kunna tillverka en exakt likadan till dig.

Du kan sedan montera den nya slangen direkt efter att den trasiga har demonteras och minimera därmed riskerna för miljöfarligt oljeläckage.

 

Planera underhåll med hjälp av TrackingCode

Vid inventering, genomgång och diagnostik av dina befintliga slangmontage, är TrackingCode till stor hjälp. Den unika koden ger dig då all information om när slangmontaget utfördes och när den eventuellt behöver bytas ut.

Hydroscands personal kan hjälpa dig som kund att granska, identifiera och märka upp dina befintliga slangar med TrackingCode. På så sätt får du vetskap om skicket på dina befintliga slangar samt när de bör bytas ut, något som kan ligga till grund för en framtida underhållsplan.

Tack vare uppmärkningen av dina slangar kan du sedan byta ut dem i tid för att minska risken för slangbrott. Därmed kan du öka säkerheten och minimera risken för olyckor och negativ miljöpåverkan.


TrackingCode för olika miljöer

TrackingCode för industri

Driftstopp på en industri kan vara en mycket kostsam historia. TrackingCode hjälper dig att effektivisera ett planerat driftsstopp och på så sätt spara både tid och pengar.

 

Tack vare den unika koden på TrackingCode-etiketten, kan slangsatserna snabbt identifieras och beställas från Hydroscand, redan innan driftstoppet. På så sätt kan du känna dig trygg med att slangstrukturerna kommer att finnas på plats innan det planerade driftsstoppet äger rum. En åtgärd som kortar ned tiden för driftstoppet och minskar risken för miljöfarliga oljeläckage. 

TrackingCode i marina miljöer

I varvs- och fartygsmiljö förekommer hydraulik i olika form, inom många olika funktionsområden. Genom att märka upp alla hydraulslangar med TrackingCode, både ombord och i dockan, blir inventeringen av slangmontagen betydligt enklare. Du kan även känna dig trygg med att du alltid snabbt kan identifiera slangstrukturen inför ett akut byte och se till att rätt slangar finnas tillgängliga inför ett planerat driftstopp.

TrackingCode för OEM-produktion

För OEM-företag (Original Equipment Manufacturer) – fyller TrackingCode en mycket viktig funktion då det tillverkas stora volymer slangmontage på en produktionslinje, varje dag. Den kundspecifika koden på TrackingCode-etiketten gör det enkelt för montören i produktionen att identifiera rätt slangmontage och på så sätt kunna kvalitetsäkra montaget.

 

TrackingCode genererar även en smidigare reservdelsförsäljning. Den unika koden gör det enkelt för slutanvändaren att identifiera sitt reservdelsbehov och kan sedan på ett enkelt sätt beställa rätt komponenter från sin OEM-producent. Därmed säkras även en korrekt reservdelsförsörjning.

TrackingCode för rental- och entreprenadföretag

För rental- och entreprenadföretag är det mycket viktigt med fungerande hydraulik i verksamheten. Om slangarna och ledningskomponenterna som driver lyft- och bärkraften i exempelvis bomliftar och grävmaskiner skulle gå sönder, krävs en snabb insats för att intäkter inte ska gå förlorade.

 

TrackingCode ger dig snabb och exakt information om slangmontaget, så att Hydroscand direkt kan tillverka en ny slangstruktur som är exakt samma som den som ska bytas ut.

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna