SLANGJOUR - AKUT SERVICE AV HYDRAULSLANGAR

Hydroscands mobila slangservicejour SlangExpress hjälper dig på plats med såväl akuta slangbyten som förebyggande underhåll. Med Hydroscands slangjour får du alltid snabb, professionell och säker slangservice. Du når SlangExpress på ett rikstäckande telefonnummer 020-46 46 00 eller via vår app och kontaktformulär klicka här.

Boka online eller ring

020-46 46 00

Om du ringer från utlandet
 +46 771 - 46 46 00

MOBIL SERVICE AV HYDRAULSLANGAR - SLANGEXPRESS

Vi vet att oplanerade driftstopp kan vara en mycket kostsamt. Därför erbjuder vi dig effektiv och professionell slangjour – så att du snabbt kan återgå till arbete. När hydraulik inte fungerar på maskiner är man i akut behov av slangservice så att arbetet kan fortgå så snabbt som möjligt, därför finns SlangExpress rullande slangservice alltid nära till hands. 

Kontakta SlangExpress så hjälper vi dig med ditt akuta slangbyte. Vi utför även förebyggande service med underhåll och diagnostik. Med hjälp av SlangExpress kan tiden för oplanerade och kostsamma driftstopp kortas ned betydligt - eller undvikas helt.

HUR FUNGERAR VÅR SLANGJOUR - SLANGEXPRESS?

Hydroscands mobila slangjour, SlangExpress, når du alltid enkelt via ett och samma rikstöckande telefonnummer 020-46 46 00 eller genom vår app, när du behöver akut hjälp av slangservice. Om du vill ringa till SlangExpress från utlandet, ber vi dig istället att ringa +46 771-46 46 00.

SlangExpress akuta slangjour finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan i de större städerna i Sverige, på kartan ser du alla orter som SlangExpress utgår från idag. På övriga orter kan jourtiderna variera beroende på hur stor efterfrågan som finns lokalt.

KUNDANPASSAT SLANGSORTIMENT

Vår akuta slangjour är utrustade med maskiner och ledningskomponenter för att kunna montera slang upp till 1¼” med fyra stålinlägg. Servicebussarnas utrustning och
sortiment anpassas sedan alltid efter den lokala marknadens behov - allt för att det ska passa dig och din verksamhet.

Mobilapp - Ökad tillgänglighet


Nu gör vi det enklare och smidigare för dig att kontakta SlangExpress! Både genom att mobilanpassa webbsidan till din situation men du kan även ladda ner appen SlangExpress till Android och alltid ha hjälp nära till hands.

 

SLANGDIAGNOSTIK, SLANGUNDERHÅLL OCH SLANGMONTAGE

SlangExpress erbjuder även noggrann genomgång av era slangar samt förebyggande underhåll, service och montage av dina hydraul- och ledningsapplikationer. Genom att anlita SlangExpress slangservice kan du säkra din drift och produktion och på så sätt undvika kostsamma, oplanerade driftstopp. När Hydroscands servicetekniker har kontrollerat skicket på era slangar och ledningskomponenter, skapar vi även en kundanpassad dokumentation. Med hjälp av denna kan vi sedan tillsammans med er skapa en långsiktig, kostnadseffektiv och säker drift. Läs mer om underhåll här.

 

SLANGEXPRESS MC

SlangExpress MC är en smart lösning för att kunna undsätta kunder även i svår terräng där servicebussarna inte kan ta sig fram.

Det är möjligt för Hydroscand att korta inställelsetiderna till kunderna under rusningstrafik. Något som behövs i Stockholm där trafiken har stor påverkan på inställelsetiden.

Motorcykeln är utrustad med de vanligaste slangarna och kopplingarna. Den kommer även att vara utrustad med en slangpress och de verktyg som krävs för att kunna pressa och montera slang på plats hos kunden. Om något saknas kommer serviceteknikern på motorcykeln snabbt kunna hämta detta hos den närmaste av Hydroscands fem Stockholmsbutiker.

Tjänsten SlangExpress MC kommer framgent även att lanseras i flera städer i Sverige. Vilka städer som blir aktuella kommer att styras av den lokala efterfrågan hos kunderna.

 

MILJÖANSVAR

Alla våra bussar är utrustade med miljöklassad hydraulolja i 20-litersemballage och absorberingsmedel. Vi arbetar även aktivt med slangåtervinning. Läs gärna mer om Hydroscands miljöarbete.

 

SÄKERHETSUTBILDNINGAR
Hydroscands servicetekniker har genomfört ett flertal olika säkerhetsutbildningar för att klara av de krav som ställs vid arbeten inom exempelvis industri. Utbildningarna höjer säkerheten för såväl vår servicetekniker som för dig som kund. Därför att säkerhetsutbildningarna mycket viktiga för oss på Hydroscand. 

 

Våra servicetekniker genomgår följande säkerhetsutbildningar:

Arbete på
höga höjder

Heta arbeten

 

SSG-utbildningar

Arbete vid väg

Säkerhet hydraulik

Förebyggande underhåll


Hydroscand erbjuder även specifika underhållstjänster för verkstäder och större förebyggande underhåll för industrier. Läs mer om våra underhållstjänster. 

 

Här finns SlangExpress


Karta över SlangExpress i SverigeKarta över SlangExpress i Sverige

Här finns SlangExpress slangservicce

SlangExpress utgår från nedanstående orter men utför arbeten i hela landet: 

Se hur vi arbetar på SlangExpress

 

Boka SlangExpress

Ändamål


Beställare


Kontaktperson (om annan än ovan)


Problembeskrivning:


Jag har läst och accepterar Hydroscands integritetspolicy.

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna