Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU-medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära vissa förändringar för alla företag som behandlar personuppgifter och stärker individens rättigheter när det gäller personuppgifter.

Hydroscand Group säkerställer att vi skyddar din integritet. Denna sekretesspolicy förklarar varför vi samlar in personuppgifter och vad vi gör med dem, vilken personlig information vi samlar in, hur länge vi lagrar den och vem vi kan dela den med.

Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn noggrant, eftersom det också anger de rättigheter som du har till din personliga information.

 

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att leverera produkter och tjänster samt för att kunna tillhandahålla support i samband med leveranser. Vi behöver personuppgifter för att skicka information om produkter, tjänster och för att uppfylla lagkrav.

Vi använder personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster samt för att ge information om nya produkter och tjänster, skicka nyhetsbrev och inbjudningar till våra evenemang.

Vi använder persondata som har lämnats till oss för att svara på frågor eller förfrågningar. Informationen som vi samlar in och lagrar är namn, företag, företagsrelaterat email, telefonnummer och adress. Om det behövs för fullgöra avtalsförpliktelse samlar vi in och lagrar jobbtitel, innehåll i ditt meddelande till oss och annan information du tillhandahåller.

Leveransadress anses inte vara en personuppgift.

 

Laglig grund i behandling

Hydroscand behandlar personlig information baserat på behovet av hantering för att uppfylla en avtalsförpliktelse i ett avtal när Hydroscand tillhandahåller produkter och tjänster enligt beställningar eller inköp som görs i våra filialer.

Hydroscand behandlar personlig information baserad på berättigat intresse, som i sin tur är baserat på intresseavvägning (när Hydroscand har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter för statistik och marknadsföring av produkter och tjänster). Hydroscand behandlar även personuppgifter för att kunna säkerställa betalning samt för bedrägeribekämpning och som stöd för legala krav, för att säkerställa att tillämpliga lagar och andra lagkrav efterföljs.

I marknadsföringssammanhang använder vi personuppgifter baserat på lämnat samtycke.

 

Lagringstid

Hydroscand sparar ovannämnda personuppgifter för personer som representerar ett företag som Hydroscand har en affärsrelation med och så länge det finns en laglig skyldighet att följa gällande lagkrav, grunder för betalningar, garantifrågor och klagomål.

 

Rättigheter för att få information

När som helst, har en registrerad person rätt till:

 

  • Begära en kopia av den information vi har
  • Korrigera de data vi har
  • Be om att de data vi lagar ska raderas
  • Begära begränsning av vår användning av data
  • Motsätta vissa typer av bearbetning av egen data
  • Överför personuppgifter till en annan organisation

Allt detta tillhandahålls gratis. En registrerad person kan när som helst underrätta Hydroscand om att den inte längre vill få information i marknadsföringssyfte och kan tas bort från Hydroscands system.

 

Tillgång till information

Information kan delas inom Hydroscand-koncernen. För information om företag i Hydroscand Group, se https://www.hydroscand.com.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig data för tredjepartsmarknadsföring utanför Hydroscand Group.

Om du har ett klagomål om hur vi använder din personliga information har du rätt att lämna ett klagomål till myndigheten (i Sverige, Datorinspektion, Box 8114, 104 20 Stockholm).

Hydroscand Group ansvarar för att behandla din personliga information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Om du vill kontakta oss angående din personliga information, använd följande kontaktuppgifter:

Hydroscand Group

Bogårdsvägen 43

Box 401

SE- 128 06 Sköndal

Telefon: +46 8 555 990 00

E-post: [email protected]

För ytterligare information uppdaterar vi kontinuerligt vår hemsida med hur vi arbetar med GDPR.

Vi uppdaterar denna sekretesspolicy regelbundet och uppdateringar publiceras på webbplatsen. Sekretesspolicyn uppdaterades senast den 20 maj 2018.

© Hydroscand 2020 - Alla rättigheter förbehållna