Hydroscand Groups integritetspolicy

Avser Hydroscand Group AB inklusive dotterbolag

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer sedan den 25 maj 2018.

 

Hydroscand Group åtar sig att skydda integriteten. Denna integritetspolicy förklarar varför vi samlar in personuppgifter och vad vi gör med dem, vilka personuppgifter vi samlar in, hur länge vi lagrar dem och vem vi kan komma att dela dem med. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn noggrant, eftersom den också anger vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter.

 

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna för att kunna leverera produkter och tjänster och för att ge support därefter. Vi behöver personuppgifterna för att skicka operativ information om produkter och tjänster samt för att uppfylla lagkrav.

 

Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla information om nya produkter och tjänster, nyhetsbrev och inbjudningar till våra evenemang.

 

Vi använder data som vi får för att svara på frågor eller förfrågningar. Den information vi samlar in och lagrar är namn, företag, affärsrelaterad e-post, telefonnummer och adress. Om det är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt samlar vi in och lagrar; befattning, innehållet i ditt meddelande till oss och annan information du ger oss.

 

Rättslig grund för behandling

Hydroscand behandlar personuppgifter utifrån att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett kontrakt när Hydroscand tillhandahåller produkter och tjänster enligt beställning eller ett köp görs.

 

Hydroscand behandlar personuppgifter med syfte av berättigade intressen, baserat på intresseavvägning när Hydroscand har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter för statistik och marknadsföring av våra produkter och tjänster, säkerställa betalning och förebyggande av bedrägerier, samt stödja rättsliga skyldigheter att följa tillämpliga lagar och andra juridiska krav. Med den registrerades grundläggande rättigheter och friheter i åtanke.

 

Lagringsbegränsning:

Hydroscand sparar ovan nämnda personuppgifter för personer som representerar en verksamhet eller ett företag som Hydroscand har en affärsrelation med och om det finns en rättslig skyldighet att följa tillämpliga lagkrav, underlag för betalningar, garantifrågor och reklamationer.

 

Rätt att få information

En registrerad person har när som helst rätt att:

·         begära en kopia av den information vi har

·         korrigera de uppgifter vi har

·         be om att de uppgifter vi har att raderas från våra register

·         be om begränsning av vår användning av uppgifter

·         motsätta sig vissa typer av behandling

·         få personuppgifter överförda till en annan organisation

 

Ovanstående tillhandahålls utan kostnad. En registrerad person kan när som helst meddela vilket Hydroscand-företag som helst att man inte längre vill ta emot information i marknadsföringssyfte och kan raderas från Hydroscands system.

 

Tillgång till information

Information kan delas inom Hydroscand Group. För information om företag i Hydroscand Groups bolag, se https://www.hydroscand.com.

 

Vi vidarebefordrar, säljer eller utbyter aldrig data i marknadsföringssyfte till tredje part utanför Hydroscand Group.

 

Om du har ett klagomål på hur vi använder dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till tillsynsmyndigheten (i Sverige; Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Box 8114, 104 20 Stockholm).

 

Hydroscand Group är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

 

Om du vill kontakta oss gällande dina personuppgifter, använd följande kontaktinformation:

Hydroscand Group

Bogårdsvägen 43

Box 401

SE- 128 06 Sköndal

Telefon: +46 8 555 990 00

E-post: gdpr@hydroscandgroup.se

 

För ytterligare information uppdaterar vi vår hemsida med hur vi arbetar med GDPR när rutiner förändras.

 

Vi håller denna integritetspolicy under regelbunden översyn och kommer att lägga ut eventuella uppdateringar på denna webbplats. Integritetspolicyn uppdaterades senast den 2 maj 2023.

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna