Integritetspolicy - Behandling av kunders personuppgifter inom Hydroscand AB

Dina personuppgifter är viktiga för oss

Hydroscand Sverige tar integritet och sekretess på största allvar och vi behandlar endast personuppgifter som är kopplade till en identifierad eller identifierbar person enligt gällande dataskyddslagstiftning och den här integritetspolicyn.

 

Syftet med den här policyn

Syftet med den här integritetspolicyn är att ge dig information om hur vi använder, samlar in och delar dina personuppgifter. Policyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte vi samlar in dem, hur du kan kontrollera dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss.

Det åligger våra medarbetare att följa den här integritetspolicyn samt beakta tillämplig lokal dataskyddslagstiftning.

 

Personuppgiftansvarig

Hydroscand AB (556130-7124, ”Hydroscand”, Box 401, 128 06 Sköndal) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter hos Hydroscand AB.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

I det här avsnittet beskriver vi för vilka syften vi behandlar personuppgifter, vilka personuppgifter som behandlas och på vilken rättslig grund behandlingen sker.

Hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att

·        leverera beställda produkter eller tjänster (inklusive leveransavisering eller kontakter avseende leveransen)

·        möjliggöra ID-kontroll

·        hantera betalningar

·        hanterar returer, återkrav och garantiärenden.

Följande personuppgifter behandlas:

·        Namn

·        Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

·        Betalningsinformation (t.ex. transaktionsreferens)

·        Organisations-/momsregistreringsnummer, personnummer

·        Betalningshistorik

·        Beställningsinformation

Rättslig grund: Uppfyllande av ett avtal när vi har ett avtal med dig som individ. Berättigat intresse – viss behandling äger även rum baserat på ett berättigat intresse för att fullgöra vårt avtal med din uppdragsgivare, dvs. Hydroscands kund, leverantör eller partner. Därigenom tar vi hänsyn till och väger in ditt intresse av integritet i relation till vårt intresse och syfte (enligt ovan) vid databehandlingen. Vi sammanväger sedan dessa intressen och tar hänsyn till både positiva och negativa effekter för att dra slutsatsen att vårt intresse är berättigat.

Dela personuppgifter: Vi delar endast uppgifter med leverantörer som är nödvändiga för att utföra behandlingen och inom det ramverk och de syften som anges ovan. Exempelvis:

·        IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

·        Företag som hanterar transport (logistikföretag, speditörer).

Arkiveringstid: Vi sparar dina uppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter och vårt berättigade intresse i den utsträckning vi bedömer det vara försvarligt, med hänsyn till vad som angetts ovan om rättslig grund och syften. Det gäller normalt under den tid som kund- eller leverantörsrelationen varar och för kundvårdssyften, vilket innebär att vi raderar eller anonymiserar dina uppgifter senast i slutet av kalenderåret två år efter din senaste transaktion hos oss.

Hantera och administrera ditt webbutikskonto

Personuppgifter behandlas för att

·        ge åtkomst till inloggning

·        hålla uppgifter korrekta och uppdaterade

·        möjliggöra spårning av betalningshistorik.

Följande personuppgifter behandlas:

·        Namn

·        Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

·        Användarnamn (e-post)

·        Köphistorik

·        Beställningshistorik

·        Kundnummer

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandling är nödvändig för vårt ömsesidiga intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

Dela personuppgifter: Vi delar endast uppgifter med leverantörer som är nödvändiga för att utföra behandlingen och inom det ramverk och de syften som anges ovan. Exempelvis:

·        IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Arkiveringstid: Vi sparar dina uppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera ditt webbkonto korrekt med hänsyn till vad som angetts ovan om rättslig grund och syften. Det gäller normalt under den tid som webbutikskontot underhålls av dig, vilket innebär att vi raderar eller anonymiserar dina uppgifter senast i slutet av kalenderåret två år efter din senaste transaktion hos oss.

Hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att

·        kommunicera med kunder och besvara förfrågningar som kommer till kundtjänst via digitala kanaler eller telefon

·        hantera frågor, problem och supportärenden.

Följande personuppgifter behandlas:

·        Namn

·        Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

·        Korrespondens

·        Uppgifter om tid och plats för transaktionen samt produktreklamationer etc.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandling är nödvändig för vårt ömsesidiga intresse av att hantera kundtjänst.

Dela personuppgifter: Vi delar endast uppgifter med leverantörer som är nödvändiga för att utföra behandlingen och inom det ramverk och de syften som anges ovan. Exempelvis:

·        IT-företag som tillhandahåller våra lösningar för kundtjänstärenden (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

·        Företag som hanterar transport (logistikföretag, speditörer).

Arkiveringstid: Vi sparar dina uppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna erbjuda kundtjänst i den utsträckning vi bedömer det vara försvarligt, med hänsyn till vad som angetts ovan om rättslig grund och syften. Det gäller normalt under den tid som hantering av ett kundtjänstärende pågår. Vi sparar den här information tillsammans med köpinformationen enligt vad som beskrivs i ovanstående avsnitt och raderar den i enlighet med detta.

Hantera beställning av trycksaker

Personuppgifter behandlas för att

·        tillhandahålla beställda trycksaker, t.ex. produktblad eller broschyrer.

Följande personuppgifter behandlas:

·        E-postadress

·        Telefonnummer

·        Namn

·        Adress

·        Butik

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen krävs för att vi ska kunna leverera det material som du har beställt.

Dela personuppgifter: Vi delar endast uppgifter med leverantörer som är nödvändiga för att utföra behandlingen och inom det ramverk och de syften som anges ovan. Exempelvis:

·        IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

·        Företag som hanterar transport (logistikföretag, speditörer).

Arkiveringstid: Vi sparar dina uppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter i den utsträckning vi bedömer det vara försvarligt, med hänsyn till vad som angetts ovan om rättslig grund och syften. Det gäller normalt under den tid som beställningen behandlas, vilket innebär att vi raderar eller anonymiserar dina uppgifter senast i slutet av kalenderåret två år efter din senaste transaktion hos oss.

Hantera jobbansökningar

Personuppgifter behandlas

·        i rekryteringssyften eller för spontanansökningar.

Följande personuppgifter behandlas:

·        E-postadress

·        Telefonnummer

·        Adress

·        Information i bifogade dokument

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera din jobbansökan.

Dela personuppgifter: Vi delar endast uppgifter med leverantörer som är nödvändiga för att utföra behandlingen och inom det ramverk och de syften som anges ovan. Exempelvis:

·        Marknadsföringsbyråer som hjälper oss att sprida information externt till allmänheten när det finns lediga tjänster på vårt företag.

·        IT-tjänster eller rekryteringsföretag som hjälper oss hantera eller rekrytera medarbetare i vår bransch, till exempel Teamtailor.

Arkiveringstid: Vi sparar bara dina uppgifter under så lång tid som vi anser det vara berättigat, med hänsyn till ovan angivna rättsliga grund och syfte, i detta fall 12 månader från det datum din ansökan inkom (såvida du inte begär något annat, vilket vi naturligtvis respekterar). Om du bli anställd hos oss sparar och behandlar vi informationen i din ansökan enligt vad som framgår av vår integritetsinformation för hantering av medarbetares personuppgifter, vilken endast tillhandahålls våra anställda.

Hantera kontakter efter mässor och andra event

Personuppgifter behandlas för att

·        kontakta kunder efter event angående gjorda förfrågningar.

Följande personuppgifter behandlas:

·        E-postadress

·        Telefonnummer

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen krävs för att vi ska kunna ta hand om dina förfrågningar.

Dela personuppgifter: Vi delar endast uppgifter med leverantörer som är nödvändiga för att utföra behandlingen och inom det ramverk och de syften som anges ovan. Exempelvis:

·        Eventföretag och liknande leverantörer.

·        Andra IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift i samband med olika event).

Arkiveringstid: Vi sparar bara dina uppgifter så länge som krävs för att vi ska kunna uppfylla vårt berättigade intresse. Det innebär normalt två år efter eventet. Om vår kontakt efter ett eventuellt event eller liknande leder till ytterligare relationer, köprelaterade åtgärder eller annat, hänvisar vi dig till behandlingsaktiviteterna i den här integritetspolicyn och arkiveringstiden som anges här.   

Prenumeration på nyhetsbrev

Personuppgifter behandlas för att

·        skicka ut nyhetsbrev

·        analysera uppgifter för att skapa erbjudanden som är relevanta för dig.

Följande personuppgifter behandlas:

·        E-postadress

·        Namn

Rättslig grund: Medgivande. Genom att uppge din e-postadress i det avsedda fältet och aktivt klicka på knappen för att aktivera prenumerationen anses du ha gett ditt medgivande.

Dela personuppgifter: Vi delar endast uppgifter med leverantörer som är nödvändiga för att utföra behandlingen för att administrera nyhetsbreven. Exempelvis:

·        IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Arkiveringstid: Vi använder uppgifter från dina övriga interaktioner med oss enligt vad som beskrivs ovan och sparar inga sådana uppgifter i detta syfte längre än vad som anges ovan.

Uppfylla lagstadgade krav

Personuppgifter behandlas för att

·        vi ska kunna uppfylla juridiska krav enligt vad som anges i lagstiftning, domar eller myndighetsbeslut, till exempel bokföringslagen.

Följande personuppgifter behandlas:

·        Namn

·        Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

·        Korrespondens

·        Användarnamn för webbkontot

·        Organisations- och momsregistreringsnummer eller personnummer

·        Användarnamn för webbkontot

·        Betalningsinformation

·        Beställnings- och betalningshistorik

Rättslig grund: Juridiskt krav.

Dela personuppgifter: Vi delar endast uppgifter med leverantörer som är nödvändiga för att utföra behandlingen för att uppfylla våra juridiska krav. Exempelvis:

·        Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter.

·        IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Arkiveringstid: Vi sparar bara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för oss att uppfylla lagstadgade krav, till exempel 7 år enligt kraven i bokföringslagen.

Dela personuppgifter

När Hydroscand delar dina personuppgifter med ovannämnda mottagare behandlar våra partners ibland personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsanvisningar och ibland i egenskap av personuppgiftsbiträde på våra vägnar.

Hydroscand har som mål att behandla personuppgifter inom EU/EES och att samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det inte är möjligt får behandling av personuppgifter enbart äga rum i länder som har tillräcklig skyddsnivå enligt beslut från EU-kommissionen eller genom att använda tillräckliga skyddsåtgärder, till exempel standardklausuler i avtalet eller bindande företagsinterna föreskrifter. Oberoende av i vilket land personuppgifter behandlas vidtar Hydroscand rimliga tekniska, juridiska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som i EU/EES.

Dina rättigheter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har du som individ följande rättigheter när det gäller de personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Rätt till utdrag

Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och få information om hur de behandlas.

 

Rättelse, borttagning och begränsning

Du har rätt att få personuppgifter rättade om du anser att de är inkorrekta. I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det gäller inte om dina personuppgifter fortfarande behövs, till exempel på grund av juridiska krav eller om behandlingen grundar sig på någon annan rättslig grund. Du har rätt att begära att behandling av personuppgifter begränsas till en kortare tid medan vi undersöker eventuella fel.

 

Återkalla medgivande

Även om du har gett ditt medgivande till en viss typ av behandling har du rätt att återkalla ditt medgivande.

 

Invändning mot berättigat intresse

När behandlingen grundar sig på berättigat intresse har du alltid rätt att när som helst invända mot sådan behandling.

 

Invändning mot direkt marknadsföring

Du kan när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Vid sådan invändning ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana syften.

 

Dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att erhålla personuppgifter som du har tillhandahållit oss i syfte att överföra sådana personuppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig.

 

Klagomål

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)  om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet via webbläsaren. Sådana filer kan användas för att anpassa innehåll och funktioner i våra tjänster och bidra till en bättre användarupplevelse. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies kan du läsa vår cookiepolicy här.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter eller har andra frågor är du välkommen att kontakta oss:


Hydroscand AB 
Box 401, 128 06 Sköndal 
E-postadress:  gdpr@hydroscand.se
Telefonnummer: 08-555 990 00

 

Senast uppdaterad 2022-01-05

 

 

 

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna