Industrislangar

I Hydroscands sortiment finns kvalitetsslangar för alla användningsområden.

För för att tillgodose behovet av rätt produkt för rätt media erbjuder Hydroscand slangar med låg vikt, stor flexibilitet och med ett brett register av dimensioner

Det breda sortimentet gör att Hydroscand kan erbjuda den slang som bäst uppfyller varje funktions speciella krav.

Hydroscand kan även, tillsammans med kunden, ta fram slangar i andra material eller till för speciella krav efter önskemål.


Armeringsmetoder

Kryssarmerad

Kryssarmering används framför allt vid tillverkning av lågtrycksslangar. Har hög utmattningshållfasthet och flexibilitet.

Flätad

Flätad används vid tillverkning av högtrycksslangar. Metoden ger en något sämre utmattningshållfasthet och en ökad styvhet. Innebär en bättre formstabilitet än spirallindning.

Kryssarmerad med stålspiral

Kryssarmering med helinbäddad stålspiral används framförallt vid vid tillverkning av slangar som skall klara kraftiga över- och undertryck. Stålspiralen innebär även en förbättrad flexibilitet dvs. mindre böjningsradie.

Kryssarmerad med antistatisk wire

Kryssarmering med antistatisk wire används för slangar som skall klara övertryck och transportera t.ex. bensin, oljor, slitande partiklar, kemikalier m.m. Wiren är tillverkad av koppar och med mycket goda avledande egenskaper av den statiska elektriciteten.

Kevlar® och Teflon® är registrerade varumärken av Du Pont.


Gummityper

Naturgummi (NR) -60°C +70°C

Naturgummi kännetecknas av hög elasticitet och slitstyrka samt hög utmattningshållfasthet. Naturgummit har en dålig beständighet mot olja och bensin. De har även begränsad ozon- och värmeresistens. Naturgummit var den första gummitypen och började användas kommersiellt från mitten av 1800-talet. Idag används naturgummit bl. a. inom tillämpningar såsom bildäck, slitgummidetaljer, transportband och materialtransportslangar.

+ Hög slitstyrka, hög elasticitet, god köldtålighet.
- Låg bensin/oljeresistens, låg värmebeständighet

Styrenbutadiengummi (SBR) -55°C +90°C

SBR gummi har egenskaper som liknar naturgummits samt att de har bättre värme och åldringsegenskaper. Brottöjning, rivhållfasthet och hållfasthet är sämre. SBR blandas ofta med naturgummi för optimering av egenskaper och pris. SBR har ett något lägre pris än naturgummi. Det är endast till viss del oljebeständigt.

+ Hög slitstyrka, hög elasticitet, god värmetålighet
- Låg väder och ozonbeständighet

Nitrilgummi (NBR) -35°C +100°C

Den mest utmärkande egenskapen är oljebeständigheten, men även mot bensin och lösningsmedel. Oljebeständighet ökar med ökande akrylnitrilhalt men på bekostnad av en ökad köldförstyvnad. Dålig ozon- och väderbeständighet. Nitrilgummi är den mest vanliga gummit i våra slangar idag. Nitril är bl.a standardmaterial i O-ringar samt packningar.

+ Hög bensin/oljeresistens, god kemikalieresistens.
- Låg väder/ozon beständighet

Kloroprengummi (CR)

CR är ett syntetgummi introducerat av Du Pont1931 kallat duprene, vilket senare har ändrats till neoprene. Det är ett kloroprengummimaterial. Du Pont har lyckats så bra i sin marknadsföring att neoprene har blivit ett synonym till till kloroprene. CR har bra värmeegenskaper, värdebeständighet, nötningsegenskaper och är oljebeständigt.

+ God väder och ozonbeständighet, god oljeresistens, god värmeresistens
- Måttlig bensinresistens

Polyeurethan (PU) -30ºC +80ºC

Polyeurethan är ett material som har blivit vanligt inom slangområdet på senare tid. Polyeurethan har en utmärkt slitagebeständighet och används på många termoplastslangar. Den används även på gummmislangar inom hydrauliken som utvändigt nötskydd. Resistensen mot oljor, bensin samt ozon är väldigt bra. Nackdelen är det begränsade temperaturområdet och att den ej tål syror.

+ Hög slitstyrka, Hög väder och ozonbeständighet. God bensin/olje resistens.
- Hydrolyskänslighet

Silikongummi -90 ºC +250 ºC

Silikongummi intar en särställning. Med sin speciella struktur gör att materialet har en mycket hög värmebeständighet och liten köldförstyvnad och det bredaste temperaturspektret av alla gummityper.

+ Hög värmetålighet, hög väder och ozonbeständighet, god kemikalieresistens
- Låg bensin/oljeresistens, hydrolyskänslig

EPDM gummi (EPDM) -55 ºC + 120 ºC

EPDM gummit kännetecknas av hög värme och ozonresistans. Används i kylarslangar samt tätningslister. Ej oljebeständigt.

+ Hög väder och ozonbeständighet, God värmetålighet, God kemikalieresistens, God slitstyrka
- Låg bensin/ mineraloljeresistens

Polytetraflouretylen (PTFE) -80 ºC +260ºC

Flourplaster och i synnerhet PTFE är utomordentligt resistenta mot alla slags kemiska ämnen, inklusive koncentrerade syror och organiska lösningsmedel. Endast alkalimetaller, flour och flourföreningar har en skadlig inverkan på PTFE. Vidare har PTFE ett mycket brett temperaturområde. I vardagligt tal används mest benämningen teflon på detta material, detta är Du Ponts registrerade varunamn på PTFE.

+ Hög temperaturbeständighet, hög kemikalieresistens, god väderbeständighet, låg friktion, god gaspermabilitet, självsmörjande
- Högt pris, låg elasticitet, tål ej flourlösningar