Läcksökning av tryckluft

Sänk energikostnader, säkra drift och minska koldioxidavtrycket genom Hydroscands läcksökning av tryckluftssystem. För att minska ditt klimatavtryck och samtidigt förbättra kostnadseffektiviteten, rikta din uppmärksamhet mot kompressoranläggningen och dess pneumatikstammar med anslutna maskiner.

På en genomsnittlig kompressoranläggning läcker omkring 30% av tryckluften, vilket resulterar i betydande energiförluster och höga kostnader. Genom proaktiv läcksökning kan Hydroscand hjälpa dig inom industri och verkstad att minimera driftstopp, reducera energikostnader och främja en hållbar verksamhet. Vi erbjuder förebyggande underhåll där vi läcksöker dina pneumatikanläggningar och utvecklar en åtgärdsplan för att öka din konkurrenskraft.

 

Vad är tryckluftsläckage?

Tryckluftsläckage uppstår på grund av slitage, ålderstiget material, otäta anslutningar, sprickor eller felaktiga tätningar. Det är en vanlig företeelse som leder till minskad prestanda, ökad energiförbrukning och höga kostnader. För att hantera detta krävs regelbundna inspektioner och underhåll, inklusive reparation av defekta komponenter och användning av tätningar för att förhindra läckage.

Fördjupande dokument


  Läcksökninga av tryckluft

Vinsterna med läcksökning av tryckluft

 

Säkra driften

  • Upptäck omedelbart allvarliga tryckluftsläckage och brister.
  • Undvik oplanerade driftstopp och säkra kontinuerlig produktion.

Sänkta driftkostnader

  • Reducera energiförbrukningen.
  • Optimera produktionen av tryckluft för att förlänga kompressorlivslängden.
  • Även små läckage av tryckluft blir till slut stora kostnader. Små läckage kan ofta åtgärdas omedelbart, vilket minimerar kostnader direkt vid mätningen.

Minimerad miljöpåverkan – viktig komponent i hållbarhetsrapporten

  • Minska klimatavtrycket genom att åtgärda tryckluftsläckage.
  • Ett steg mot en mer hållbar produktion som stöder stödjer krav och miljöcertifieringar. Åtgärder kan redovisas som miljöförbättrande inom till exempel ISO 14001 och ISO 9001.

Reducerade stopptider vid underhåll

  • Planerade underhållsarbeten minimerar stopptider.
  • Drift pågår delvis medan mätning och åtgärder genomförs. Stopptiderna blir sedan minimala och sker vid bästa möjliga tidpunkt för driften.

Hur går en läcksökning av tryckluftsystem till?

 

Förberedelser

En läcksökning av tryckluftsystem börjar alltid med att vi tillsammans går igenom förutsättningarna. Hur många kompressorer finns och vad är deras kondition? Vilket arbetstryck levererar kompressorn? Vad är energipriset? Därefter gör vi en riskanalys av arbetet. Våra servicetekniker är certifierade för arbete i alla tänkbara miljöer.

läcksökningsinstrument

 

Genomförande

Utrustningen som Hydroscand använder är högteknologiskt avancerad. Vi använder CS Instruments läckagedetektor LD 510 med unik tratt samt integrerad kamera. Tratten, signifikant för CS Ultracam LD 510, tillsammans med dess 30 digitala mems-mikrofoner, identifierar minsta lilla läckage av tryckluft. Vi lokaliserar och åtgärdar läckor på maskinnivå. Läcksökning kan integreras med energioptimering för maximal effekt, läs mer om Hydroscand EnergiOptimering.

 

Sammanställning av resultat

Efter läcksökningen erhåller du en detaljerad rapport enligt ISO 50001 som inkluderar exakta kostnader orsakade av tryckluftsläckaget och rekommenderade åtgärder. Offert kopplad till åtgärdsplanen tillhandahålls på begäran.

 

Upptäck hur du kan spara med en läcksökning

Kontakta oss!

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna