Säkerhetsinstruktion Prevost Piping System (PPS)

Garanti gäller för hela PPS-serien om instruktionerna i detta dokument följs. Prevost påtar sig inget ansvar om PPS-installationerna inte är installerade i enlighet med instruktionerna i detta dokument. Alla produkter uppfyller väsentliga säkerhetskrav enligt direktiv 2014/68/EU (TÜV-certifierade).

 

Följ noggrant monteringsanvisningarna i dokumentet, ett felaktigt installerat system kan vara farligt.

 

Dokumentet innehåller följande information

 1. Monteringsansvisningar
 2. Hur rören ska kapas
 3. Avfasning och avgradning
 4. Montage av kopplingar
 5. Åtdragning mutter
 6. Åtdragningsmoment
 7. Expansion/sammadragning orsakat av temperaturfluktationer
 8. Rengöring av systemet
 9. Trycksättning
 10. Demontering av system
 11. Användning i potentiellt explosiv atmosfär/miljö

Dokument


  Hämta pdf

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna