SÄKERHETSDATABLAD FÖR KEMIKALIER

Här har vi samlat säkerhetsdatablad, det är dokument som innehåller information om kemikalier i våra kemikalie-produkter och hur dessa produkter ska hanteras på ett säkert sätt. De är viktiga för att skydda människor och miljön från farliga ämnen och för att följa gällande regler och lagar för hantering av kemikalier. Genom att läsa och förstå säkerhetsdatablad kan du lära dig om de potentiella farorna med kemikalier och hur man hanterar dem på ett säkert sätt. På denna sida kan du också läsa om vilken typ av information som finns i ett säkerhetsdatablad och hur du kan använda det för att säkerställa säkerheten på din arbetsplats. Oavsett om du är en arbetstagare som hanterar kemikalier eller en arbetsgivare som ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen kan du dra nytta av att lära dig om säkerhetsdatablad och använda dem på ett korrekt sätt.

Snabblänkar till kategorier

ABC - DEF - GHI - JKL - MNO - PQ - RS - T - U

D

 
Prod.nr. Namn
   

E

 
Prod.nr. Namn
   ETX EL

F

 
Prod.nr. Namn
   

Q (H)

 
Prod.nr. Namn
  Q8 Halley 46
82503204, 82503220, 8250322090, 825032208, 825032001, 82503221, 82503299 Q8 Handel 32
82504604, 82504620, 8250462090, 825046208, 825046001, 825046101, 82504699 Q8 Handel 46
82506820 Q8 Handel 68 (Hydraulolja ISO VG 68)
82500604, 82500620, 825006208 Q8 Haydn 10
82500720, 825007208 Q8 Haydn 15
82500920, 825009208 Q8 Haydn 32
82501120, 825011208 Q8 Haydn 46
  Q8 Haydn Iso Vg 460
82501720, 825017001, 825017208 Q8 Heller 32
82502620, 825026208, 825026001 Q8 Heller 46
82500320, 825003208 Q8 Hindemith 32-68
82500204, 82500220, 825002001, 825002208 Q8 Hindemith LT
82502420, 825024208 Q8 Holbein Bio Long Life
82501820 Q8 Holbein Bio LT 22
82510020, 825100208, 825100001, 825100101, 82510021, 82510099, 82516420, 825164208, 825164001, 82516499 Q8 Holbein Bio Plus
82502220, 825022208 Q8 Holst 100
82502320, 825023208 Q8 Holst 150
82501620, 825016208 Q8 Holst 22
82501920, 825019208 Q8 Holst 32
82502020, 82502099, 825020001, 825020208 Q8 Holst 46
82502120, 825021208 Q8 Holst 68
82502720 Q8 Hummel 32
82500520, 825005208 Q8 Hummel 46

Q (H)

 
Prod.nr. Namn
  Q8 Halley 46
82503204, 82503220, 8250322090, 825032208, 825032001, 82503221, 82503299 Q8 Handel 32
82504604, 82504620, 8250462090, 825046208, 825046001, 825046101, 82504699 Q8 Handel 46
82506820 Q8 Handel 68 (Hydraulolja ISO VG 68)
82500604, 82500620, 825006208 Q8 Haydn 10
82500720, 825007208 Q8 Haydn 15
82500920, 825009208 Q8 Haydn 32
82501120, 825011208 Q8 Haydn 46
  Q8 Haydn Iso Vg 460
82501720, 825017001, 825017208 Q8 Heller 32
82502620, 825026208, 825026001 Q8 Heller 46
82500320, 825003208 Q8 Hindemith 32-68
82500204, 82500220, 825002001, 825002208 Q8 Hindemith LT
82502420, 825024208 Q8 Holbein Bio Long Life
82501820 Q8 Holbein Bio LT 22
82510020, 825100208, 825100001, 825100101, 82510021, 82510099, 82516420, 825164208, 825164001, 82516499 Q8 Holbein Bio Plus
82502220, 825022208 Q8 Holst 100
82502320, 825023208 Q8 Holst 150
82501620, 825016208 Q8 Holst 22
82501920, 825019208 Q8 Holst 32
82502020, 82502099, 825020001, 825020208 Q8 Holst 46
82502120, 825021208 Q8 Holst 68
82502720 Q8 Hummel 32
82500520, 825005208 Q8 Hummel 46
© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna