HYDROSCANDS CROSSOVER-SLANGAR FÖR TUFFA TAG

Hydroscands CrossOver-slangar är en ny generation hydraulslangar som motsvarar dagens och morgondagens krav på framförallt nötning och UV-strålning. CO, som är en förkortning av CrossOver, betyder att slangarna är anpassade till ett bredare användningsområde än tidigare med tyngdpunkt på slitagebeständighet och ozonbeständighet. De flesta slangarna är dessutom brandklassade enligt de senaste kraven.

 

Fördelar med CO-slangen

Överträffar nötningskraven för respektive standard

• Förbättrad motståndskraft mot UV-strålning vilket minskar problem med torrsprickor

• Mycket goda böjegenskaper med bibehållen tryckprestanda

• Kraftigt förbättrad livslängd som ger minskad stilleståndstid och därmed sänkta kostnader

Egeflex 1 CO

Motsvarar EN 853 1SN för applikationer med medel/högt arbetstryck och mycket utvändigt slitage. MSHA-, DNV- och MED-certifieringar garanterar att slangen kan användas inom många olika områden.

Egeflex 2 CO

Motsvarar EN 853 2SN för normala arbetstryck och egenskaper. MSHA-, DNV- och MED-certifieringar garanterar att slangen kan användas inom många olika områden.

Kappaflex 2 CO Smooth

Yttertub i slätt utförande som klarar ett högre tryck.Är böjlig och lätt att montera. Överträffar kraven för EN8572SC.

Kappaflex 2K CO

Kompaktbyggd med slimmade mått och snäva böjningsradier som klarar högre tryck än EN 857 2SC. MSHA-, DNV- och MED-certifieringar garanterar att slangen kan användas inom många olika områden.

Kappaflex 3 CO+

Anpassad för applikationer med mycket höga tryck (47,0–32,7 MPa) och mycket utvändigt slitage. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent). Klarar tryck överstigande EN 857 2SC (40,0–12,5 MPa).

Kappaflex 4 CT

Fyrstålsslang som överträffar kraven för EN 856 4SP. Högt arbetstryck och mycket flexibel. Certifierad av Det Norske Veritas (DNV).

IsoBar 35 CO/IsoBar 42 CO

Multispiralslang med fyra alternativt sex spiraler beroende på dimension. Konstruerad för mycket höga arbetstryck och behåller samtidigt flexibiliteten. MSHA, DNV och MED-certifieringar garanterar att slangen kan användas inom många olika områden

IsoBar 350 CO

Extra flexibel spiralslang som är enkel att installera. Klarar tryck ända upp till 35,0 MPa på alla dimensioner.

UTFORSKA OCH KÖP
CO-SLANG

UTFORSKA OCH KÖP
CROSSOVER-SLANG

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna