Slangdimensionering

Slangdimensionering

Nedanstående monogram är baserat på laminära strömningar. I många fall kan man arbeta med högre genomströmningshastigheter.
Hänsyn bör då tas till tankvolym, yttertemperatur och om hydraulaggregatet ska arbeta korta eller längre tidsperioder. Snävt tilltagen
dimensionering ger förhöjd oljetemperatur.

Flöde
(l/min)

Diameter
mm tum

Flödeshastighet
(m/sek)

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna