INSTALLATIONSEXEMPEL AV MONTERAD SLANG

INSTALLATIONSEXEMPEL AV MONTERAD SLANG

 

Här illustrerar vi vad som är fel respektive rätt installation av monterad slang för bästa säkerhet och livslängd för slangarna och monteringen.

 

FEL INSTALLERAT

RÄTT INSTALLERAT

a) FEL INSTALLERAT

a) RÄTT INSTALLERAT

b) FEL INSTALLERAT

b) RÄTT INSTALLERAT

c) FEL INSTALLERAT

c) RÄTT INSTALLERAT

d) FEL INSTALLERAT

d) RÄTT INSTALLERAT

e) FEL INSTALLERAT

e) RÄTT INSTALLERAT

 

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna