KVALITET, MILJÖ OCH HÅLLBARHET

I och med vår ledande position på marknaden strävar vi efter att gå längre än våra lagstadgade skyldigheter när det kommer till att vara en god kraft i samhället, skapa en säker arbetsplats och minska vår miljöpåverkan. 

Hydroscands arbete inom kvalitet, miljö och hållbarhet kännetecknas av ansvar, transparens, etiskt beteende och respekt. Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att stärka grunden för att skapa långsiktig värde som bidrar till en hållbar utveckling. 

HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR

På Hydroscand tycker vi att det är viktigt att ta ansvar och vi arbetar med hållbarhet på lika sätt i verksamheten. För att ta ett socialt ansvar är Hydroscand bland annat engagerade i ett skolprojekt i Sydafrika. Läs gärna mer om Hydroscands skolprojekt i Sydafrika.

 

ISO-CERTIFIKAT

Hydroscand AB är sedan den 15 november 1999 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Den 26 april 2002 blev Hydroscand AB miljöcertifierade, som ett av de första företagen i vår bransch. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 sedan juni 2017.

 

Bilaga till Hydroscands certifikat hittar du här

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna