Kvalitet, miljö och hållbarhet

I och med vår ledande position på marknaden strävar vi efter att gå längre än våra lagstadgade skyldigheter när det kommer till att vara en god kraft i samhället, skapa en säker arbetsplats och minimera vår miljöpåverkan. 

Hydroscands arbete inom kvalitet, miljö och hållbarhet kännetecknas av ansvar, transparens, etiskt beteende och respekt. Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att stärka grunden för att skapa långsiktig värde som bidrar till en hållbar utveckling. En viktig del är att ta ansvar för de effekter som våra aktiviteter och beslut får på samhället, människorna omkring oss och miljön.

Hållbarhet och socialt ansvar

På Hydroscand tycker vi att det är viktigt att ta ansvar och vi arbetar med hållbarhet på lika sätt i verksamheten. För att ta ett socialt ansvar är Hydroscand bland annat engagerade i ett skolprojekt i Sydafrika. Läs gärna mer om Hydroscands skolprojekt i Sydafrika.

 

 

Dokument


Länkar



 Läs om koncernens kvalitets- och miljöarbete på koncernnivå på hydroscand.com

Ska du utvärdera Hydroscand som leverantör?

Om du genomför en leverantörsutvärdering ska du ta kontakt med din säljare eller närmaste Hydroscand-butik.

Kvalité

På Hydroscand AB strävar vi efter att bygga långvariga och starka relationer med kunderna, vilket ställer krav på en hög och jämn kvalitet. Med kvalitet menar vi att våra produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kundens krav. Som ett led i detta är vi sedan 1999 ISO-certifierade, idag enligt ISO 9001:2015.

Läs om vår kvalitetpolicy här

Miljö

Hydroscand AB arbetar efter en miljöpolicy som ska reducera vår miljöpåverkan för att på så sätt bidra till en renare miljö. Vi är sedan 2004 certifierade, idag enligt ISO 14001:2015. 

Läs om vår miljöpolicy här

Hållbarhet

Hydroscand arbetar på många sätt med hållbarhet i Sverige, vilket dokumenteras i en hållbarhetsrapport. 

Hydroscands skolprojekt i Sydafrika

Hydroscand arbetar aktivt för att stödja olika verksamheter i Appelsbosch, i Sydafrika, där vi engagerar oss i skolan och förskolan. Hydroscand delar även årligen ut stipendier till skolans bästa elev eller elever. Stipendiet ger eleverna möjligheten att genomföra en utbildning på gymnasienivå finansierad av Hydroscand. 

Läs om vårt skolprojekt i Sydafrika här

HDTC-Hydroscand Design and Test Center

Våra slangar och ledningskomponenter testas noggrant i vårt moderna testlaboratorium. Detta för att du som kund ska kunna känna dig trygg när du köper en slang från Hydroscand.

Läs mer om HDTC

Säkerhet

Vi arbetar aktivt med säkerhet för skapa en säker arbetsmiljö för våra anställda, men också för att förse våra kunder med information som ökar säkerheten för dig som kund. Ett exempel är säkerhetsdatablad för de tillbehör som säljs i Hydroscands butiker som du hittar på vår hemsida.

© Hydroscand 2020 - Alla rättigheter förbehållna