KVALITET, MILJÖ OCH HÅLLBARHET

I och med vår ledande position på marknaden strävar vi efter att gå längre än våra lagstadgade skyldigheter när det kommer till att vara en god kraft i samhället, skapa en säker arbetsplats och minska vår miljöpåverkan. 

Hydroscands arbete inom kvalitet, miljö och hållbarhet kännetecknas av ansvar, transparens, etiskt beteende och respekt. Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att stärka grunden för att skapa långsiktig värde som bidrar till en hållbar utveckling. 

HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR

På Hydroscand tycker vi att det är viktigt att ta ansvar och vi arbetar med hållbarhet på lika sätt i verksamheten. För att ta ett socialt ansvar är Hydroscand bland annat engagerade i ett skolprojekt i Sydafrika. Läs gärna mer om Hydroscands skolprojekt i Sydafrika.

 

ISO-CERTIFIKAT

Hydroscand AB är sedan den 15 november 1999 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Den 26 april 2002 blev Hydroscand AB miljöcertifierade, som ett av de första företagen i vår bransch. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 sedan juni 2017.

 

Bilaga till Hydroscands certifikat hittar du här

 

ECOVADIS - HÅLLBARHETSBEDÖMNING

Hydroscand har sedan september 2023 återigen EcoVadis-bronsmedalj, för vårt hållbarhetsarbete. EcoVadis är en av världens mest erkända hållbarhetsvärderings- och bedömningsplattformar. EcoVadis är en helt oberoende organisation, som utvärderar och bedömer 21 hållbarhetskriterier inom fyra kärnteman: Miljö, Arbete och Mänskliga Rättigheter, Etik och Hållbar upphandling.


 

GREAT PLACE TO WORK

Hydroscand AB certifieras av Great Place to Work för andra året i rad i okotober 2023. Den prestigefyllda utmärkelsen bygger helt på vad nuvarande medarbetare säger om sin erfarenhet av att arbeta på Hydroscand. I år uppger 79 % av de anställda att Hydroscand är ett bra ställe att arbeta på. För att bli certifierad av Great Place to Work krävs inte bara att medarbetarna trivs utan också att det råder en hög grad av rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap i organisationen samt att ledningen inspirerar, informerar, visar uppskattning och utvecklar sina medarbetare. 

 

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna