Mobil provtryckning av industrislang  – på plats hos dig

Årlig provtryckning är viktig för att garantera att dina slangar är i toppskick och inte utgör någon risk för olyckor eller kostsamma produktionstopp. Mobil provtryckning av slang innebär att vi provtrycker din industrislang på plats hos dig, oavsett var verksamheten ligger, för att säkerställa driften i din produktionsmiljö.

SÄKERHET OCH FÖRBYGGANDE ÅTGÄRDER

Hydroscands certifierade servicetekniker testar och bedömer komposit- och gummislangar, inklusive kopplingar och packningar. Denna grundliga undersökning säkerställer att samtliga slangar i din verksamhet är säkra och helt fria från läckage. Det skapar med andra ord en tryggare arbetsmiljö och minimerar risken för kostsamma produktionsavbrott.

 

SMIDIG UPPFÖLJNING OCH IDENTIFIERING

Efter en godkänd säkerhetskontroll märks varje slang med ett unik ID-nummer. Detta gör det enkelt för våra servicetekniker att snabbt identifiera slangen vid ombesiktning eller nybeställning.

SåHÄR GåR EN PROVTRYCKNING AV SLANG TILL

1. Planeringsmöte

Före provtryckningen genomför vi alltid ett planeringsmöte. Under mötet går vi igenom vilka ändamålsenliga lokaler provtryckning kan utföras i, vilken typ av slangar med tillhörande kopplingar som ska provtryckas, och naturligtvis vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Finns ingen lämplig lokal, kan provtryckningen utföras på närmaste Hydroscandbutik.

2. Provtryckning

inspektion av slang inför provtryckning kopplingar och packningar Kopplingstest
1. Inspektion –  Slangarna inspekteras på utsidan. Vid behov använder vi kamera för att kontrollera slangens skick invändigt. 2. Undersökning – Vi ser över samtliga anslutningar, packningar och kopplingar och byter packningar vid behov. 3. Kopplingstest – Vi kontrollerar att slangarna är elektriskt ledande mellan anslutningarna.
Kopplad slang Manometer Provtryckningsprotokoll
4. Pluggning –  När slangar och kopplingar är godkända pluggas de och förbereds inför provtryckning. 5. Provtryck – Slangarna pluggas och provtrycks med vatten upp till 35 bar. 6. Protokoll – Ett kontrollintyg upprättas med uppgifter om slangen är godkänd eller ej. Samtliga slangar ID-märks och kontrollintyget skickas till kund.

3. Resultatgenomgång

Nu går vi igenom resultatet av provtryckningen. Dina godkända slangar ID-märks så att de lätt kan identifieras vid ombesiktning eller nybeställning. Hydroscand erbjuder även ett löpande underhåll vilket ökar säkerheten och minimerar risken för driftstopp.

SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT

Hydroscands servicetekniker måste genomgå flera säkerhetsutbildningar för nå de krav som ställs vid arbeten ute på industri. Dessa utbildningar höjer säkerheten för såväl servicetekniker som våra kunder och fungerar som en kvalitetsstämpel för alla som drar nytta av våra tjänster

 

Våra serviceteknikers säkerhetsubildningar:

 • SSG ENTRE

 • SSG KEMI

 • Säkerhet hydraulik

 • Arbete i industri

 • Fallskydd

 • Arbete vid spår

 • Arbete vid väg

 • Heta arbeten

Fem anledningar till mobil provtryckning 

 • Förebyggande underhåll skapar en säkrare arbetsmiljö

 • Minimerar risken för kostsamma produktionsstopp

 • Rikstäckande tjänst som utförs på plats hos dig

 • Certifierade och erfarna servicetekniker från Hydroscand

 • Slangarna ID-märks för att underlätta byten och underhåll

Vill du också minska risken för olyckor och dyra driftstopp?

Kontakta oss gärna för mer information!


© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna