MASKINSERVICE - REPARATION OCH UNDERHÅLL 

Maskinservice är en rikstäckande tjänst där certifierade servicetekniker från Hydroscand reparerar, underhåller och kalibrerar monteringsutrustning för slangmontage. Ett förebyggande underhåll som säkerställer att maskinerna bibehåller en kontinuerligt hög kvalitet.

Kvalitetssäkara monteringsutrustningen med MaskinService

Det är viktigt att regelbundet underhålla dina maskiner för att du alltid ska kunna utföra säkra och kvalitativa slangmontage.

Med maskinservice maskinunderhåll kan du känna dig trygg med att slangmonteringsutrustningen alltid har högsta prestanda, är korrekt kalibrerad samt att rätt reservdelar har använts vid eventuell reparation.

Hydroscands servicetekniker har utbildats och certifierats på Hydroscand Machine AB i Säter. På Hydroscand Machine sker all tillverkning och produktion av Hydroscands slangmonteringsutrustning.

 

Machine service – avtal eller löpande timme

Hydroscand erbjuder tjänsten Machine Service med två typer av avtal:

 

 • Standardavtal
  Tecknas för en befintlig maskin. Hydroscands servicetekniker gör då en årlig grundservice med besiktning och kalibrering samt utför eventuella nödvändiga reparationer.

 • Security Plus
  Tecknas vid köp av ny maskin. Det fungerar på samma sätt som ett standardavtal, men ger även en utökad servicegaranti till tre år. Hydroscands servicetekniker kan även utföra service och reparationer av dina maskiner på löpande timme.

 

Urval av slangmaskiner som vi servar

Detta är några av de slangmaskiner som vi servar. Varmt välkommen att kontakta oss oavsett om du har någon av maskinerna nedan eller en annan typ av slangmonteringsutrustning.

DOKUMENTDÄRFÖR SKA DU TECKNA SERVICEAVTAL

 • Garanterar säkra och kvalitativa slangmontage
 • Minimerar kostsamma produktionsstopp
 • Optimerar och förlänger maskinparkens prestanda och livslängd

VILL DU VETA MER?

För mer information om Machine Service, kontakta din närmaste slangservicebutik eller skicka e-post till machineservice@hydroscand.se.

 • H16P
 • H16HP/AP
 • H24Basic
 • H24D Autocal
 • H24DC
 • H32Basic
 • H32D Autocal
 • H32DC
 • H120TS
 • P16HP
 • P20MS/AS/IS
 • P20CS
 • P32MS/AS/IS
 • P32CS
 • FP120AS/IS/VS
 • MiniCut 5-50
 • MaxiCut 5-60
 • PowerCut 5-75

Kontakta oss gärna för mer information!


© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna