Hydroscands miljöpolicy

 

Vår miljöpolicy ska bidra till att Hydroscand minimerar de miljöpåverkande effekterna av vår verksamhet. Miljöhänsyn ska vara en naturlig del av varje beslut, på alla nivåer inom företaget. För detta krävs att medarbetarna har kunskap och miljömedvetenhet samt att bolaget tillsätter erforderliga resurser.

Vi ska, i vårt dagliga arbete

 

 • arbeta för att miljöhänsyn och hållbarhet ska bli en naturlig del i våra beslut samt se miljöförbättringar som långsiktiga investeringar och affärsmöjligheter.
 • minska användningen av energi i fastigheter och processer.
 • öka andelen miljövänliga transporter.
 • öka avfallssorteringen.
 • genomföra riskanalyser i verksamheten för att förhindra föroreningar.
 • motivera och uppmuntra våra medarbetare till ett ansvarsfullt agerande för miljön.
 • prioritera leverantörer som har ett uttalat miljö- och/eller hållbarhetsprogram.
 • informera våra kunder om vårt miljöengagemang samt hålla vår miljöpolicy tillgänglig för alla.
 • följa gällande lagkrav, lokala föreskrifter och förordningar som minimikrav.
 • driva ett miljö- och hållbarhetsarbete med ständiga förbättringar som leder till att vi behåller den ledande positionen vad gäller miljöfrågor i vår bransch.
 • arbeta med ett centralt ledningssystem och mätbara mål som kontinuerligt följs upp av Hydroscands ledning.
 • varje år fastställa miljömål med syftet att uppnå kontinuerliga förbättringar.

 

 

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna