Röranslutningar

Efter kapning av röret gör vi alltid en efterbehandling med invändig och utvändig gradning av röret. 

Utvändigt 30° gradat rör.

Förmonterad mutter och skärring enligt DIN 2353 för 24°standard.

Kragat rör 37° kona med mutter och stödkona enligt SAE J514 standard.

Kragat rör 90° enligt ORFS och SAE J1453 standard.

Format och kragat styrservorör med o-ringstätning. Även air-condition anslutning eller annan specialformning kan utföras.

© Hydroscand 2020 - Alla rättigheter förbehållna