HoseOnSite

Minska dina stilleståndstider genom att hyra en komplett slangverkstad som är utrustad efter dina behov.

Mobile HoseOnSite

Planera dina underhållsstopp och minska stilleståndstiderna med vår mobila slangverkstad, HoseOnSite. Att vid slangbrott behöva åka långt och vänta länge förlänger underhållsstoppet men med HoseOnSite förkortar du stilleståndet avsevärt. Som man säger - tid är pengar.

Med vår mobila slangverkstad, HoseOnSite, blir du mindre sårbar vid kritiska underhållsstopp i t.ex. industri, prototyptillverkning, periodiserade underhåll och andra kritiska arbeten.

Mobile HoseOnSite är komplett utrustad med maskiner, verktyg och produkter som behövs för att reparera och underhålla dina ledningskomponenter.

Slangbobiner   
För kundanpassade slangar,  dimensioner upp till 1 1/4"
Slangkap           
För kapning av slangar upp till 2"
Skalmaskin      
För skalning av slangar upp till 2"
Slangpress       
För pressning av slangar upp till 1 1/2"


Stationary HoseOnSite

På stora väg- och byggarbetsplatser, som ofta ligger utanför de stora infrastrukturerna, är stilleståndstider på grund av maskinhaverier ekonomiskt kostsamt. Att behöva åka långt och vänta länge försenar projekt och är inte hållbart i längden.

Istället för långa stilleståndstider och väntan på reservdelar och reparatörer, kan du laga dina hydraulapplikationer själv, på plats där du är. Hydroscands Stationary HoseOnSite är en 20-fots container som du placerar vid din arbetsplats. Den är komplett utrustad med de maskiner, tillbehör och produkter som du behöver för att reparera och underhålla dina ledningskomponenter.

Slangvindor      
För sju slangar i dimensioner upp till 1 1/4”
Slangkap          
För kapning av slangar upp till 2”
Skalmaskin      
För skalning av slangar upp till 2”
Slangpress       
För pressning av slangar upp till 1 1/2”
Slangrengöring
Snabb renblåsning av slangar upp till 2”


Utbildning av personal

Vid uppstarten ingår utbildning av oss på Hydroscand. Tillsammans går vi igenom handhavandet av alla maskiner och visar produkterna så att du och dina kollegor känner er bekväma med slangverkstaden. Om det finns behov kan vi även bistå med personal som sköter den slangverkstaden på plats hos er.