Machine Service

Kvalitetssäkara monteringsutrustningen med Machine Service

Machine Service är en rikstäckande tjänst där certifierade servicetekniker från Hydroscand reparerar, underhåller och kalibrerar monteringsutrustning. Det är ett förebyggande underhåll som säkerställer att maskinerna håller kontinuerligt hög kvalitet.

Maskinunderhåll med Machine Service försäkrar att slangmonteringsutrustningen alltid har högsta prestanda, är korrekt kalibrerad samt att rätt reservdelar används vid eventuell reparation. Att regelbundet underhålla maskinerna ger alltid säkra och kvalitativa slangmontage.

Våra servicetekniker har utbildats och certifierats på Hydroscand Machine AB i Säter. Där sker all tillverkning och produktion av Hydroscands slangmonteringsutrustning.

Machine Service – avtal eller löpande timme

Hydroscand tillhandahåller tjänsten Machine Service med två typer av avtal:

Standardavtal tecknas för en befintlig maskin. Hydroscands servicetekniker gör då en årlig grundservice med besiktning och kalibrering samt utför eventuella reparationer.

Vid köp av ny maskin tecknas avtalet Security Plus. Det fungerar på samma sätt som ett standardavtal, men ger även en utökad servicegaranti till tre år.

Hydroscands servicetekniker utför även service och reparationer av kundens maskiner på löpande timme.