MOBIL PROVTRYCKNING AV SLANG – PÅ PLATS HOS DIG

Minska olycksrisken och kostsamma produktionsstopp med hjälp av provtryckning av slang på plats hos dig. Hydroscands mobila provtryckningstjänst är en rikstäckande, kundnära service, där Hydroscands certifierade servicetekniker säkerställer driften i din egen produktionsmiljö.

 

VI PROVTRYCKER DINA SLANGAR – DÄR DU BEFINNER DIG

Tjänsten innebär att Hydroscand provtrycker och säkerhetsklassar komposit- och gummislang med tillhörande kopplingar och packningar. Alla slangar som godkänts efter provtryckning märks upp med ett unikt ID-nummer, vilket gör det enkelt för Hydroscands certifierade servicetekniker att snabbt identifiera slangen vid en ombesiktning eller nybeställning.

Hydroscands mobila tjänst tryggar driftsäkerheten genom att provtrycka de slangar som du använder i din verksamhet och säkerställa att dessa är säkra och läckagefria. Det skapar en säkrare arbetsmiljö utan dyra produktionsstopp.

 

MOBIL PROVTRYCKNING – STEG FÖR STEG

1. Planeringsmöte

Före en provtryckning, genomförs alltid ett planeringsmöte mellan Hydroscand och dig som kund. Då fastställs att det finns ändamålsenliga lokaler för provtryckning, vilken typ av slangar med tillhörande kopplingar som ska provtryckas och vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Om det inte finns någon lämplig lokal, kan provtryckningen utföras på närmaste Hydroscandfilial.

 

2. Provtryckning

Provtryckningsprocessen.jpg

1. Slangarna inspekteras utanpå och inuti. En kamera används för invändig besiktning.

2. Packningar och kopplingar undersöks och byts ut vid behov.

3. En kontroll utförs för att fastställa att slangen är elektriskt ledande mellan anslutningarna.

4. När slang och kopplingar är godkända, tar provtryckningen vid.

5. Slangarna provtrycks med vatten upp till 30 bar.

6. Ett kontrollintyg upprättas med uppgifter om slangen är godkänd eller ej.

 

3. Återkoppling

Hydroscands personal går igenom resultatet av provtryckningen tillsammans med dig. Godkända slangar märks upp med ett unikt ID-nummer som gör att slangen lätt kan identifieras vid ombesiktning eller nybeställning.

Med mobil provtryckning kan Hydroscand erbjuda ett löpande underhåll på de slangar och ledningskomponenter som används i produktionen. Provtryckta och säkerhetsklassade slangar gör den dagliga driften både tids- och kostnadseffektiv.

 

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA MOBIL PROVTRYCKNING

Ett förebyggande underhåll som skapar en säkrare arbetsmiljö.

 • Du minimerar kostsamma produktionsstopp
 • En rikstäckande tjänst som utförs på plats hos dig
 • Certifierade och erfarna servicetekniker från Hydroscand

 

SÄKERHETSUTBILDNINGAR

Våra servicetekniker har genomgått ett flertal olika säkerhetsutbildningar för att klara kraven som ställs vid arbeten inom t.ex. industri. Utbildningarna höjer säkerheten för både våra servicetekniker och för dig som kund.

Våra säkerhetsutbildningar är följande:

 • SSG ENTRE
 • SSG KEMI
 • Säkerhet hydraulik
 • Arbete i industri
 • Arbete på höga höjder
 • Arbete vid spår
 • Arbete vid väg
 • Heta arbeten

Arbete-hydraulik-rgb Arbete-Industri Arbete-på-höga-höjder-rgb Arbete-på-spår-rgb Arbete-på-väg-rgb Heta-arbeten-rgb