Röranslutningar

Våra typer av röranslutningar.

ans1

ans2

Efter kapning av röret gör vi alltid en efterbearbetning med invändig och utvändig gradning av röret.


ans3

Utvändigt 30° gradat rör.


ans4

Förmonterad mutter och skärring enligt DIN 2353 för 24°standard.


ans5

Kragat rör 37° kona med mutter och stödkona enligt SAE J514 standard.


ans6

Kragat rör 90° enligt ORFS och SAE J1453 standard.


ans7

Format och kragat styrservorör med o-ringstätning. Även air-condition anslutning eller annan specialformning kan utföras.