TrackingCode

Säkerställ driften och effektivisera driftstoppen med TrackingCode – en unik kod för exakt identifiering.

TrackingCode är Hydroscands tjänst för slangmärkning, där en etikett med en unik kod för exakt identifiering fästs på den monterade slangen.

Med hjälp av koden går det i Hydroscands system att avläsa all information om slangstrukturen; såsom slangtyp, ledningskomponent och eventuella tillbehör samt när och var slangmontaget gjordes. Detta gör även slangen spårbar.

Vid beställning av en ny slangstruktur behövs endast slangstrukturens kod för att kunna göra en exakt likadan.

Slangmärkningsetiketten är mycket slitstark och står emot UV-strålning, korrosion och olika medier som till exempel hydraulolja.

TrackingCode med förklaringar.jpg

Tids- och kostnadsbesparande

Med hjälp av TrackingCode är det mycket enkelt att i förväg, till exempel inför planerade driftstopp, beställa rätt slang till rätt applikation.

När rätt slangar finns till hands vid driftstoppet blir demontering och montering både tids- och kostnadseffektiv.

Minskad miljöpåverkan

Vid inventering och besiktning av dina slangmontage har du stor hjälp av TrackingCode, som ger dig information om när slangstrukturen gjordes och när den eventuellt behöver bytas ut.

Hydroscands personal kan hjälpa dig som kund att granska, identifiera och märka upp dina befintliga slangar med TrackingCode. Det innebär att säkerheten höjs och risken för slangbrott med efterföljande olyckor och negativ miljöpåverkan minimeras.