Kvalitet

På Hydroscand AB strävan vi efter att bygga långvariga och starka relationer med kunderna, viiket ställer krav på en hög och jämn kvalitet.

Med kvalitet menar vi att våra produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kundens krav.

Som ett led i detta är vi sedan 1999 ISO-certifierade, idag enligt ISO 9001:2015.


Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete måste bedrivas aktivt och kontinuerligt för att vi ska vara konkurrenskraftiga på kort och lång sikt. Kvalitet är en strategisk fråga och ska beröra samtliga processer i bolaget.

Företaget

Hydroscand ska vara den leverantör som är bäst på kvalitet i vår bransch.

Våra produkter till kunden ska:

  • Ha rätt kvalitet
  • Levereras i rätt kvantitet
  • Levereras i rätt tid

Kunden

Kunden är den viktigaste faktorn i vår verksamhet och kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel.

Vi ska samarbeta med våra kunder för att möta deras behov samt ge bästa tänkbara service.

Genom kundundersökningar får vi ett mått på vår kvalitet och kan därefter planera och genomföra varaktiga förbättringar.

Leverantörer

Vi ska ha ett nära samarbete med våra leverantörer och ställa samma krav på dem, precis som våra kunder gör på oss.

Vi ska arbeta för långvariga och djupa relationer med våra leverantörer.

Medarbetare

100% rätt är en förutsättning för att Hydroscands produktion ska hålla högsta kvalitet.

Vi ser våra medarbetare som den viktigaste resursen för att uppnå detta och arbetar för att våra medarbetare är delaktiga och engagerade i kvalitetsarbetet.

Målsättning

Varje år fastställs nya kvalitetsmål med syftet att uppnå kontinuerliga kvalitetsförbättringar.