Hydroscand Design and Test Center (HDTC)

Alla våra slangar och ledningskomponenter testas noggrant i vårt moderna testlaboratorium i Stockholm. Detta för att du som kund ska kunna känna dig trygg när du köper en produkt från Hydroscand.

I Hydroscands testlaboratorium har vi kombinerat 50 års branscherfarenhet med avancerad testutrustning. Innan en ny produkt når marknaden måste den klara en serie tuffa produkttester för att säkerställa att den lever upp till Hydroscands höga krav på kvalitet.


Hydroscand design and test centerHydroscand design and test center

Produktutveckling och konstruktion

På Hydroscand har vi en snabb produktionskedja där vi arbetar tätt med våra kunder och leverantörer. Det gör att våra produkter snabbt når marknaden.

Vi strävar alltid efter att optimera förbandet mellan slang och slangkoppling. Ingenjörsteamet på HDTC utvecklar och konstruerar därför produkter löpande i 3D-cad systemet SolidWorks.

Här hittar du 3D CAD-ritningar av Hydroscands produkter.

SLANGPROVNING

Flex/impuls och impuls, så kallad livslängdsprovning

Dessa tester utförs i någon av HDTC's stora riggar där upp till tolv slangar kan provas samtidigt. Dessa tester simulerar en accelererad livslängd av ett slangmontage. Vi utför tester i enlighet med ISO 6803 (impulstest) och ISO 8032 (flex/impulstest) eller enligt kundens unika krav.

Ett standardtest inkluderar mellan 150 000 och 1 000 000 impulscykler med ett tryck upp till 730 bar och en oljetemperatur upp till 150 °C. Provningsförfarandet är det tuffast möjliga, allt för att montaget ska klara mycket mer än bara normal drift.

 

Provtryckning

Enskilda slang- och rörmontage som kräver certifikat, provtrycks till max det dubbla arbetstrycket under max 60 sek innan de levereras till kund. Detta är ett smart sätt att testa på, då livslängden inte påverkas och även minsta fel eller brist kan upptäckas omedelbart. Samma utrustning används även för att validera det angivna sprängtrycket för våra slangar.

 

Läckage och sprängtest

Ett läckage- och sprängtest utförs för att säkerställa att förbandet på en slang med monterad koppling och hylsa håller tätt och att förbandet sitter kvar till minst det angivna sprängtrycket. Testutrustningen kan även användas för att mäta längdförändring av slang under tryck.

Hydroscand kan utföra tester upp till 4000 bar och följer standard EN ISO 1402.

KORROSIONSPROVNING

Korrosion kan resultera i oåterkalleliga skador på material, ledningskomponenter, utrustning, maskiner och rörledningar. Sådana skador är inte bara dyra att reparera, utan kan även leda till produktionsstopp, hälso- och säkerhetsrisker samt ett skadat varumärke.

Hydroscand Design and Test Center, HDTC, har en klimatkammare där vi säkerställer att korrosionsskyddet motsvarar våra kvalitetskrav och kundens förväntningar. Testet är lika tufft mot slangkopplingarna som impulstestet är mot slangen.

HDTC utför tester i enlighet med ISO 9227: NSS Neutral saltspraytest. Vårt krav är idag 500 h till basmetallkorrosion men vi testar alltid upp till 750 h då det är vårt mål.

Komponentprovning

För att uppnå ett läckagefritt system krävs det att alla slangar och ledningskomponenter är av hög kvalitet. HDTC har specialutrustning för att testa hårdhet, ytfinhet och åtdragningsmoment hos ledningskomponenter. 

För flextestning av slang har HDTC utvecklat en egen rigg som möjliggör klassificering av slang baserat på böjstyvheten.

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna