Produkttester

I Hydroscands moderna testlaboratorium utför vi kvalitets- och säkerhetskontroller av våra produkter. Innan en slang kommer ut på marknaden måste den gå igenom och klara ett flertal produkttester. Som kund kan du känna dig trygg när du köper en slang från Hydroscand.

Slangprovning

Livslängdsprovning

Livslängdsprovning utförs i någon av HDTC's stora riggar där upp till tolv slangar kan provas samtidigt. Slangen utsätts för pulserande tryck, upp till 700 bar, och med en oljetemperatur upp till 150°C. Ett vanligt test uppgår till mellan 200 000 – 500 000 impulscykler.

Provningsförfarandet är det tuffast möjliga, allt för att montaget ska klara mycket mer än normal drift.

Provningen följer standard ISO 6803 för impulstest och ISO 8032 för flex/impulstest.

Provtryckning

Enskilda slang- och rörmontage som kräver certifikat provtrycks med vatten i testbänk innan leverans till kund. Detta är ett smidigt sätt att testa på, samt att livslängden inte påverkas. Slangen testas med statiskt tryck upp till 2000 bar.

Testbänken används även för att analysera eventuella fel och brister då minsta läckageställe avslöjas direkt.

Läckage- och sprängtest

Läckage- och sprängtest utförs för att säkerställa att tillräckling hållfasthet finns i slang och koppling samt i förbandet. Hydroscand kan utföra tester upp till 4000 bar. Testutrustningen kan även mäta längdförändring vid test.

Provning följer standard ISO 1402.


Korrosionsprovning

HDTC har en klimatkammare där vi säkerställer att korrosionsskyddet motsvarar våra och kundens krav. Testet är lika tufft mot slangkopplingarna som impulstestet är mot slangen.

Som standard testas kopplingarna under fyra veckor i ett cykliskt test med omväxlande torra och våta perioder samt med en surgjord 1%-saltlösning som duschar kopplingarna två gånger per vecka.

HDTC utför följande korrosionstester:

  • ISO 9227: NSS Neutral saltspraytest
  • ISO 16701: Accelererad korrosionsprovning

Komponentprovning

Ett läckagefritt system förutsätter en hög kvalitet av alla ingående komponenter.

HDTC har utrustning för att testa hårdhet, ytfinhet och åtdragningsmoment hos ledningskomponenter. För flextestning av slang har HDTC utvecklat en egen maskin som möjliggör klassificering av slang genom att ett värde på böjstyvheten fås fram. Slangen dras ihop från rekommenderad böjradie[R] till halv böjradie [R/2] och mätvärden loggas på position/dragkraft.