Utvärdering av Hydroscand som leverantör

Hydroscand har ett aktivt kvalitetsarbete och en tydlig process om hur förfrågningar från kunder beträffande Hydroscand som leverantör ska genomföras.

Detta är en mycket viktig del i Hydroscands kvalitetsarbete och vi vill underlätta för våra kunder att få tag på den information som efterfrågas.

Om du genomför en leverantörsutvärdering ska du ta kontakt med din säljare eller närmaste Hydroscandsbutik:

Plus link Våra butiker

De vanligaste frågorna finns besvarade i dokumentet till höger.

Hydroscands miljö- och kvalitetsarbete:

  • Vi arbetar med ständiga förbättringar.
  • Alla processer i ledningssystemet utvärderas regelbundet genom interna revisioner.
  • Mål och mätetal för kvalitet, miljö och arbetsmiljö finns upprättade, analyseras och diskuteras kontinuerligt och på ledningens genomgång.
  • Skriftliga riktlinjer för arbetsmiljö finns upprättade.
  • Personalen informeras och utbildas regelbundet och vid behov.
  • Hydroscand AB har haft flerta besök från AMV och alla har fallit mycket väl ut.